Masonite Beams AB

Forskningsprojekt för ökad effektivitet och värdeskapande som komponentleverantör

Nyhet   •   Jun 18, 2013 01:14 CEST

Masonite Beams ingår i ett forskningsprojekt där syftet är att utveckla metoder för tillverkande bygg-

industri för att uppnå en ökad effektivitet och värdeskapande i byggvärdekedjan. Projektets huvudinriktning är affärsmodell- och strategiutveckling och bedrivs tillsammans med Luleå tekniska universitet.

Projektet pågår under 2 år och leds av Matilda Höök, teknologie doktor i träbyggnad och anställd på

Masonite Beams. Forskningsprojektet finansieras av SSF - Stiftelsen för Strategisk Forskning.