Svenska FSC

Fortsatt arbete med ILO:s kärnkonventioner inom FSC

Nyhet   •   Maj 23, 2016 08:45 CEST

ILO:s kärnkonventioner som handlar om mänskliga rättigheter är viktiga för FSC. Idag ingår konventionerna i våra globala regler, principer och kriterier. Inom FSC International finns en arbetsgrupp vars uppdrag är att ge förslag på regler som kan bidra till att uppfylla internationella arbetsorganisationen (ILO) på nationell nivå.

Arbetet omfattar konventioner om avskaffande av barnarbete (konventionerna 138 och 182), förbud mot tvångsarbete (konventionerna 29 och 105), och eliminering diskriminering (konventionerna 100 och 111). Under det senaste mötet fokuserade man även på att utveckla kriterier för föreningsfrihet (konvention 87) och kollektivförhandlingar (konvention 98).

Arbetsgruppen består av medlemmar från de tre kamrarna (social, miljö och ekonomisk) samt från globala nord och syd.

"Jag är glad över att vara en del av en sund, respektfull och produktiv grupp som nu föreslår kriterier och indikatorer på kärnkonventioner 87 och 98", säger Paige Goff, som är representant för ekonomisk kammare nord. "Det var viktigt att få höra de olika perspektiven samt att förstå de globala effekterna av dessa konventioner".

En reviderad rapport kommer att utarbetas baserat på resultaten från arbetsgruppens möten. Detta kommer att ligga till grund för en diskussion mellan arbetsgruppen och det Rådgivande forumet innan remissen går ut i början av juni. Rapporten ska bidra till att uppfylla kärnkonventionerna i de nationella skogsbruksstandarderna.

Läs nyheten i sin helhet på FSC Internationals hemsida.

FSC® - Bra för skog och människor

Forest Stewardship Council® är en global medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Vi utvecklar regler för att höja nivån på ansvarstagandet inom skogsbruket, för att tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter. Läs mer om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org