Sveriges Kommuner och Landsting

Fortsatt goda betyg för välfärden

Nyhet   •   Nov 15, 2011 11:19 CET

Företagsklimat och trygghet är de stora klättrarna när Svensk Kvalitetsindex för femte året i följd undersöker hur nöjda svenskarna är med servicen i kommuner och landsting.

– Medborgarna fortsätter vara klart mer nöjda med kommunal service, sjukvård och tandvård jämfört med myndigheter de haft kontakt med. Anställda i kommuner och landsting gör ett fantastiskt arbete, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Allmänheten känner sig nu tryggare och företagarna är mer nöjda med servicen, vilket visar att de satsningar som många kommuner gjort de senaste åren ger resultat, säger Håkan Sörman.

Andra områden som får klart bättre betyg i SKI:s mätning jämfört med förra året är miljö och klimat, sopor och avfall samt vatten och avlopp. Men det finns också områden där medborgarna blivit mindre nöjda.

– Efter att nöjdheten i flera år ökat ser vi tyvärr minskad nöjdhet inom viktiga områden som grundskola och äldreboende, säger Håkan Sörman.
Nöjdheten med sjukvården och tandvården är fortsatt hög. Inom dessa områden får privat verksamhet bättre betyg än den i offentlig regi.

– Det är förstås en utmaning för den offentligt drivna vården att få lika bra betyg som den privata. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom kommuner och landsting, säger Håkan Sörman.

Fakta:
Mätningen utförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Sedan den första mätningen för fem år sedan har medborgarnas genomsnittliga nöjdhet med service i kommun ökat från indexvärdet 67,6 till 68,8 av 100 möjliga. Jämfört med förra året har nöjdheten dock minskat med 1.0 procentenhet. Sektorn ligger dock bra till jämfört statliga myndigheter som har ett genomsnittsvärde på 61,4.

Skillnader i nöjdhet mellan åren 2010 och 2011:
• Ökningen för Företagsklimat är 4,4 procentenheter – från 51,9 till 56,3 procent
• Ökningen för Trygghet är 5,0 procentenheter – från 65,0 till 70,0 procent
• Nedgången för Äldreboende är 2,7 procentenheter – från 67,0 till 64,3 procent
• Nedgången för Grundskola är 2,6 procentenheter – från 71,3 till 68,7 procent
• Ökning för Sjukvård privat är 1,8 procentenheter – 74,4 till 76,2 procent
• Nedgången för Sjukvård offentlig är 0,6 procentenheter – 70,7 till 70,1 procent

 Läs hela studien (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Mer om kvalitetsindex (öppnas i nytt fönster)

SKL:s arbete med företagsklimat

SKL:s arbete med trygghet

Sveriges Viktigaste Jobb

Ladda ner högupplöst bild på Håkan Sörman

För mer information:
Thomas Fröjd, statistiker
avdelningen för ekonomi och styrning
Tfn: 08-452 78 84
Mobil: 070-380 78 84
thomas.frojd@skl.se

Johan Parmler, vd
Svenskt Kvalitetsindex
Mobil: 073-151 75 98

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l