Sveriges Kommuner och Landsting

Fortsatt minskad sjukfrånvaro

Nyhet   •   Mar 15, 2012 10:16 CET

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron minskade i kommuner och landsting under 2011. Det visar ny statistik som Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt.


– Det är positivt att sjukfrånvaron fortsätter att minska, även om senare års snabba minskningstakt har avtagit, säger Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL.

Den totala sjukfrånvaron var 4,7 procent för landstingen och 5,1 procent för kommunerna 2011 *. Motsvarande siffra 2010 var 4,8 procent i landstingen och 5,2 procent i kommunerna.

– Minskad sjukfrånvaro som en följd av bättre hälsa är förstås positivt för alla. I första hand för enskilda medarbetare, men också för elever, patienter och andra som nyttjar välfärdstjänsterna. Det bli helt enkelt lättare att skapa kontinuitet i verksamheten om de ordinarie medarbetarna är friska, säger Agneta Jöhnk.

Den totala minskningen av sjukfrånvaron 2011 beror på en minskning bland kvinnorna. Männens sjukfrånvaro var oförändrad mellan 2010 och 2011. Kvinnors sjukfrånvaro är dock generellt sett fortfarande avsevärt högre än männens i både landsting och kommuner. Det är ett mönster som går igen i övriga sektorer på arbetsmarknaden.

*Sjukfrånvaron hos anställda i kommuner och landsting/regioner kan redovisas på olika sätt. Denna sammanvägning baseras på kommuners och landstings egna beräkningar till den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar. I den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen redovisas total sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.

Hela statistiken med sjukfrånvaro i kommuner och landsting

SKL:s arbete med arbetsgivarfrågor

Ladda ner högupplöst bild på Agneta Jöhnk

För mer information:
Agneta Jöhnk, chef
avdelningen för arbetsgivarpolitik
08-452 74 63
070-319 74 63
agneta.johnk@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l