Civil Rights Defenders

Fortsatta EU-sanktioner

Nyhet   •   Okt 28, 2010 12:00 CEST

Torsdagen den 21 oktober fattade EU-diplomater beslut om förlängning av EU:s sanktioner mot ledningen i Vitryssland. Sanktionerna infördes år 2006 efter oroligheter och fusk i samband med presidentvalet. Dessa omfattade bland annat reseförbud till EU för ledande vitryska tjänstemän.

Sedan 2008 har dock undantag till förbudet tillämpats i fråga om Vitrysslands auktoritära ledare Aleksander Lukasjenko och ett flertal tjänstemän inom Lukasjenkos förvaltning, som i praktiken kunnat resa fritt inom EU.  Det nya beslutet innebär en fortsättning av denna linje, så att reseförbudet i praktiken tillämpas endast i fråga om de fem mest ökända personerna som tidigare fungerat inom förvaltningen.

I samband med sanktionsbeslutet godkändes även en kommuniké. I denna understryker EU:s ledare vikten av en fortsatt politisk dialog mellan EU och Vitryssland samt uttrycker missnöje över bristen på framsteg inom områden som mänskliga rättigheter, yttrande- och mötesfrihet samt rättssäkerhet. I kommunikén uppmanas de vitryska myndigheterna att säkerställa att det kommande presidentvalet i december är förenligt med internationella normer och standarder.

Civil Rights Defenders följer läget i Vitryssland och sammanställer regelbundet rapporter över människorättsläget i landet i samarbete med mer än 50 vitryska och internationella organisationer. Rapporterna är utformade för att informera policymakers och lagstiftare om utvecklingen i Vitryssland under den pågående dialogen mellan EU och Vitryssland.