NS Sensus

Forum för EU-debatt och tidskriften Advokaten är tillskrivna om korruption som hotar rättsstaten Sverige

Nyhet   •   Jul 09, 2013 09:27 CEST

Rättssäkerhet är av största vikt i en demokrati, korruption och särskilt maktkorruption måste via rättsstaten bekämpas men om denna maktkorruption kommit så långt den kan nå, vad gör då rättsstaten?

Vem skall ta upp detta till objektiv granskning och föra upp debatten till allmänheten utifrån att det ligger i allmänintresset, demokrati och rättssäkerhets intresset?

Du läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/07/09/2013-07-09-skrivelse-till-forum-for-eu-debatt-m-fl-utifran-vad-som-pagar-och-pagatt-pa-omradet-gransoverskridande-vard-over-tid/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.bloggproffs.se