Future Position X, FPX

- FPX är ett av de ledande GIS-klustren i världen!

Nyhet   •   Sep 08, 2010 21:39 CEST

Det säger Stig Jönsson, FPX nye ordförande och tillika Lantmäteriets generaldirektör.
- Det är ett viktigt och inspirerande uppdrag. Inom GIS-sektorn kan jag se att på bara några få år så har FPX tagit position som ledande mötesplats där politik/samhälle, forskning och näringsliv möts.
Lika viktigt är internationaliseringsarbetet menar Stig Jönsson.
- Det breda klustersamarbetet ute i världen - inte minst med Kina - är nu på väg att leda till exportmöjligheter för företag i regionen, precis som Kinesiska GIS-företag är på väg hit. Allt till gagn för den regionala utvecklingen. Mycket kan tillskrivas FPX, som växt fram som ett av de ledande GIS-klustren i världen.