Runius Design

Från Ax till Limpa del 3 av 6 - Konceptutveckling

Nyhet   •   Maj 06, 2014 11:15 CEST

Vid ett nytt uppdrag lägger vi stor vikt vid att hitta en identitet före formspråk och förutsättningar före funktion. Det betyder att innan vi börjar fundera på hur saker och ting ska se ut och fungera måste vi ha en grundplattform där designarbetet kommer utgå ifrån. Det jag vill lyfta fram i denna process är vikten av att jobba med produktpoetri.

Artikelserien Från Ax till Limpa är skriven för dig som vill realisera en produkt, utveckla er verksamhet och skapa nya affärsmöjligheter. Den generella processen för att omsätta en idé till kommersiell produkt utgår från projektstartstudier och research, konceptutveckling, resultatutveckling, industrialisering och kommersialisering.

Utveckla konceptet

Konceptutvecklingen, även beskriven som idéutvecklingen, handlar om att produktifiera idén om hur vi tillgängliggör behovet. Ett kraftfullt verktyg är att jobba med produktpoetri vilket  fyller två syften:

  1. Det är ett arbetssätt för att skapa en produkts identitet
  2. Det ger oss en plattform för viktigt textmaterial

I ett projekt med olika inblandade parter (leverantörer, tillverkare, kunder, designers, referensgrupp m.m.) är det viktigt att alla delar samma vision om vad det är som ska realiseras. Att kunna beskriva projektet eller produkten är viktigt för all form av kommunikation där det hela tiden ska presenteras för någon, säljas in samt att de som ska marknadsföra produkten behöver förbereda sitt arbete. 

Uppgiften för mig som produktdesigner är att tillgängliggöra behovet. Det är behovet som styr hur produkten kommer att utformas. När en kund kommer till oss för att få hjälp med att realisera sin idé har de sett ett behov på marknaden med stor sannolikhet att skapa affärsnytta. Idén har genomgått någon form av utveckling vid det här skedet där vår uppgift blir att produktifiera den lösning som tillgängliggör behovet. Här är produktdesign en del i processen, fler bidragande delar är:

  • Marknadsarbete
  • Försäljning
  • Produktion

Anledningen till att vi oftast tänker på design som självaste skapandeprocessen av en produkt är för att det är då vi konkretiserar idén och gör den fysisk tagbar. Men i själva verket sker en stor del av produktutvecklingen i delarna ovan och det är detta jag som produktdesigner jobbar med att väva samman. Att därför kunna synliggöra produkten med hjälp av produktpoetri blir ett universellt verktyg för alla i arbetet med att realisera produkten.


Produktpoetri

Att skapa produktpoetri innebär att sätta ord på sina känslor och vara säljande i sin beskrivning. Under den första brainstormingen för en produkt finns det inga gränser för vilka ord som kan komma fram, så länge det finns en tanke bakom. Det kan vara ord man känner när man tänker på produkten eller som man vill känna. Ibland kan stiliga ord och fraser öppna upp för en produkts identitet som man inte trodde var möjligt. Det är en konst att tonsätta en produkts identitet med ord och meningar.

Vidare börjar man strukturera innehållet och kategorisera det. Går man igenom alla ord inser man att flera av dem pekar mot samma betydelse. Vissa ord kommer man överens om att de kan plockas bort o.s.v. Att kondensera på det här sättet i omgångar och strukturera orden resulterar slutligen i ett antal grupperingar där varje grupp representerar ett värde. Det är utifrån dessa värden som identiteten skapas.

Textdesign

Utifrån de kärnvärden vi kommit fram till formulerar vi en beskrivning av produkten. Denna är inte minst användbar för att kommunicera med t.ex. referensgruppen men också för att kunna marknadsföra produkten inofficiellt. Andra texter är produktbeskrivningar, projektbeskrivning, slogan, pitch, pressrelease, konceptbeskrivning m.fl.

Ett ytterligare verktyg för att skapa en produkts identitet är att jobba med ett visuellt moodboard. På samma sätt som i processen med produktpoetri kan man arbeta med bilder för att visualisera identiteten.

I slutändan handlar det om att leverera en kommersiellt gångbar produkt där jag brukar säga att den verkliga konsten är att leverera i tid. Vi jobbar på uppdrag av våra kunder där vi måste vara flexibla med vår kunskap och anpassa oss till våra kunders agendor.

Några exempel på produkter som vi realiserat är de innovativa högriskmodulerna för HenoJean Paul Gaultiers dogtag för Stockholm Pride 2013 och kortplånboken Thumb som vunnit utmärkelsen Årets Promotionprodukt.

I nästa del i Från Ax till Limpa skriver jag om resultatutvecklingen. Titta tillbaka inom kort eller följ oss genom att klicka här för att få våra nyheter direkt i din e-post.