B3IT Healthcare AB

Från början till slut

Nyhet   •   Sep 07, 2011 21:59 CEST

Med djup förankring i den kliniska verksamheten börjar nu teori bli verklighet, när B3IT Healthcare leder Landstinget Dalarna in i en ny it-miljö.

Konsulten Marie Häggström är med från början till slut.

Landstinget Dalarna brottades med ett stort ekonomiskt underskott, när man ändå valde att upphandla ett nytt IT-system. Det nya systemet, Take care från CompuGroup Medical Stockholm AB, ersätter tre gamla (Siemens Melior, Profdocs Journal III samt landstingsägda Elvis) och syftar till att både spara pengar och öka patientsäkerhet.

– Efter årsskiftet ska piloten starta. Just nu håller vi på att gå från strategier till konkret handling, säger Marie Häggström som varit huvudansvarig för både upphandling och nu genomförande.

Under hösten ska leveranser från alla delprojekt synkroniseras och den blivande produktionsmiljön konfigureras. Landstingsgemensamma rutiner som blir förutsättningen för det nya systemet utgör en viktig del i projektet som helhet.

– En av de saker som är unik i Dalarna, är just att man inte ’bara’ byter system, utan också lägger väldigt stort fokus på verksamhetsutvecklingen. Det innebär bland annat landstingsgemensamma rutiner för läkemedels- och remisshantering men också dokumentation enligt det nationella fackspråket för vården.

Som övriga kolleger på B3IT Healthcare har Marie Häggström själv dubbla kompetenser, både som it-konsult och från vården, i Maries fall som sjuksköterska.

– Närmare 400 personer som arbetar för landstinget Dalarna är involverade i projektet, varav en stor andel kommer från den kliniska verksamheten. Det är mycket anledningen att projektet gick till oss och att vi lyckats bra så här långt; vi inser vikten av att involvera användarna i alla led eftersom vi själva har verksamhetskompetens, fastslår Marie Häggström.

Av de 400 landstingsanställda ingår somliga i referensgrupper, andra arbetar i delprojekt och arbetsgrupper som tar fram rutiner och konfigurerar moduler  för exempelvis läkemedel och diktering till systemet. 

När upphandlingen var klar ville beställaren tillvarata de nätverk, kontakter och kunskaper som B3IT Healthcare och Marie Häggström arbetat fram. Därför fick man också handha införandearbetet. Ett breddinförande i verksamheten sker under 2012, stöttat av centrala införandeteam. Systemet och de nya rutinerna ska också utvärderas genom nyttoanalyser, vilket sker i samarbete med e-hälsoinstitutet i Kalmar/Linnéuniversitetet.

Införandet av Take Care ska vara klart under 2013.

- - - - -

Text av: Anna Hagnell

Fakta
Landstinget Dalarna sträcker sig från Avesta i söder till Särna i norr. Landstinget omfattar cirka 278 000 invånare.

Information om den nationella e-hälsostrategin och det nationella fackspråket, se Cehis.se och Socialstyrelsen; www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationelltfacksprak

För mer information, kontakta:
Annette Mårdbrink, B3IT Healthcare AB
Telefon:  070 970 10 05
E-post: annette.mardbrink@b3it.se