Primelog Software AB

Från fraktinköp till betalning - Frukostseminarie med SSAB

Nyhet   •   Nov 14, 2016 12:45 CET

SSAB hanterar en lagerhållning på 80 siter och försäljning av sina stålprodukter i 130 olika länder. Det kräver en del av logistikprocesserna för att på ett effektivt sätt hantera dessa flöden.

På frukostseminariet i Stockholm den 26:e oktober presenterade Roger Lindgren och Maria Weibull, från SSAB:s europeiska logistikorganisation, hur de på ett fördelaktigt sätt har implementerat ett systemstöd för fraktupphandling och kostnadskontroll för SSAB:s europeiska marknad. I samband med att SSAB förvärvade Ruukki ville SSAB realisera de synergier som fanns i att gemensamt upphandla frakter och implementera ett system för att säkra att kostnadskontrollen upprätthölls över tid. Primelog och TenderEasy har tillsammans levererat en lösning för SSAB som stödjer dessa processer.


Syftet med införandet var att minska fraktkostnaderna och få ökad kontroll utfall och hur man efterlever de prisavtal som har ingåtts. Besparingar görs i form av lägre fraktkostnader, minskade IT-kostnader, mindre manuellt arbete men också en ökad intäkt i form av ett bättre stöd för prissättning av frakten till kunderna.

Intresset för dessa frågor är stort och många ville ta del av SSAB:s erfarenheter från projektet att styra processen ”från fraktinköp till betalning”. På seminariet kom personer från företag i olika branscher.

Läs gärna mer i kundcaset SSAB

Personer på bilden överst, från vänster:
Maria Weibull SSAB, Roger Lindgren SSAB, Lena Ridström Primelog, Johan Vagerstam TenderEasy