PersonalPartner

Från lag till konkurrensfördel – Så blir SAM ett verktyg för att utveckla din verksamhet

Nyhet   •   Nov 09, 2011 10:31 CET

SAM-föreskrifterna från Arbetsmiljöverket reglerar hur arbetsgivaren och medarbetarna gemensamt ska arbeta med arbetsmiljöfrågor. Sedan 2001 är varje arbetsgivare skyldig att organisera ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), men trots lagkravet är det få som vet vad SAM egentligen innebär, och ännu färre som får det att blir något annat än ännu ett dammigt dokument i bokhyllan

Personalpartner har lång erfarenhet av att hjälpa företag att inte bara uppfylla lagkraven, utan också att göra SAM till en naturlig del i verksamheten. Du får verktygen att involvera och engagera medarbetarna, fördela uppgifter och klargöra ansvar, men också att skapa förutsättningar för alla att göra en bra arbetsinsats. Både du som arbetsgivare och dina anställda får rätt kunskaper för att kunna förebygga ohälsa och olycksfall. Du får en färdig strategi för hur du ska jobba och hantera olika frågor. Du får hjälp att optimera de resurser du har, minimera produktionsbortfall när något går snett och skapa trygga arbetsplatser där människor trivs och vill jobba.
Något som förstås blir allt viktigare ju mer konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar.

När du låter SAM gå från något du ”måste” ha till ett verktyg för att föra din organisation framåt blir det systematiska arbetsmiljöarbetet något som både människor och verksamhet tjänar på. Kanske till och med din viktigaste framgångsfaktor.

Om du vill veta mer om hur det ska gå till, hör av dig till oss på Personalpartner. www.ppab.eu