Universitets- och högskolerådet

Från skoltrötthet till framtidstro

Nyhet   •   Jul 06, 2012 15:37 CEST

- Det är viktigt att inse att vi har olika förutsättningar och ge oss möjligheter utifrån det. Jag fick vara med och planera och genomföra ett internationellt ungdomsutbyte. Det fick mig att känna: jag kan!
Det säger Madeleine Lundell som gått från gymnasieskolans individuella program till att snart vara färdig AT-läkare. Under Internationella programkontorets seminarium i Almedalen i veckan berättade hon om sina erfarenheter.

Alltför många ungdomar avbryter sin skolgång eller slutar med ofullständiga betyg. Problemet har uppmärksammats stort i såväl Sverige som övriga Europa. Samtidigt ökar antalet unga som varit arbetslösa länge och för dem som varken arbetar eller studerar är risken att hamna i utanförskap stor.

Under Almedalsveckan i Visby möttes ungdomar och experter kring frågan hur man kan vända skoltrötthet till framtidstro, i ett seminarium arrangerat av Internationella programkontoret i samarbete med ESF-rådet, Ungdomsstyrelsen, Nordens Välfärdscenter och Norden i  Fokus.

Många i riskzonen

- En dålig start i skolan ger en dålig start i arbetslivet. 300 000 unga i Norden är i riskzonen för utanförskap och det är många, säger Björn Halvorsen, utredare och projektledare på Nordens Välfärdscenter.

Björn Halvorsen har varit med och tagit fram kriterier på vad som är viktigt för att minska antalet ungdomar som hamnar i utanförskap. Det handlar bland annat om flexibilitet och att ta reda på vad de unga vill och kan, att låta dem vara delaktiga och att stötta och följa upp.

Medbestämmande, delaktighet och motivation

Emelie Dammare, billackerare, är inne på samma spår. Hon hade själv problem med skoltrötthet och kom av en slump med i Leonardo da Vinci-projektet PaintWork@europe. Projektet gav henne fast jobb hos en arbetsgivare som nu bekostar en fortbildning i Danmark.  Dessutom är hon utsedd till Sveriges ambassadör för EU-kampanjen Youth on the move.

- Det jag lärde mig mest av var att få vara med och bestämma och ta ansvar. Men det är också viktigt med motivationen. Man måste känna att det är kul för att våga och vilja satsa. Och vågar man inte som ung sitter det kvar när man är vuxen.

Tidiga insatser

Statssekreterare Bertil Östergren, Utbildningsdepartementet, betonade bland annat vikten av tidiga insatser för att förhindra avhopp från gymnasiet.

- Vi vet att de som går ut gymnasieskolan klarar sig ganska bra. Och att många av dem som hoppar av, redan i låg ålder misslyckats med sina studier. För att upptäcka dem i tid har vi till exempel infört nationella prov i grundskolans årskurs tre.

Känna att man kan

Men Madeleine Lundell är inte helt nöjd med den åtgärden:

-Jag tror att ungdomar som misslyckas i skolan framförallt behöver känna att de kan lyckas med något. Och det kanske inte måste vara just teoretiska ämnen som matte och fysik. För mig handlade det om att klara av tillvaron.

Madeleine Lundell hade problem med anorexi under skoltiden och hennes räddning var dåvarande IV-programmet och Young and Proud, ett ungdomsutbyte mellan Lidköping, Oslo och Franska Guyana, finansierat av EU-programmet Ung och Aktiv. Här fick hon dels möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar, dels chans till medbestämmande och inflytande.

- Jag lärde mig att hantera verkligheten och det var det viktigaste för mig. Nu kan jag ta både livets med- och motgångar.