KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt

Framgång på arbetsmarknaden för yrkeshögskole-examinerade

Nyhet   •   Feb 25, 2011 10:58 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar i en ny rapport resultat från en studie som belyser examinerades sysselsättning året efter att de har genomgått en kvalificerad yrkesutbildning (Ky-utbildning).

Studien genomfördes 2010 och jämför resultatet för examinerade 2006 till och med 2009. Syftet med undersökningen är att få svar på i vilken utsträckning Ky-utbildningar leder till arbete eller eget företagande och om arbetet motsvarar det yrkesområde som utbildningen var inriktad mot.

Framgång på arbetsmarknaden för examinerade 2009

Av undersökningen framgår bland annat att:

 • Drygt 7 av 10 är i arbete inom en månad efter examen
 • Drygt 8 av 10 är i arbete inom sex månader efter examen
 • Endast 2 av 10 har året efter examen samma arbetsgivare som före utbildningen
 • Knappt 4 av 10 har året efter examen samma arbetsgivare som de genomförde sin Lärande i arbete-period hos
 • Ungefär 7 av 10 har året efter examen mer kvalificerade arbetsuppgifter än före utbildningen
 • Omkring 8 av 10 har året efter examen arbete som helt, till största delen eller till viss del ligger inom samma yrkesområde som
  utbildningen syftade att leda till
 • Knappt 1 av 10 är arbetslösa året efter examen
 • Mindre än 1 av 10 befinner sig året efter examen i andra studier
 • Ungefär 6 av 7 är ganska eller mycket nöjda med sin Ky-utbildning