Rotary Sverige

Framgångsrikt integrationsprojekt för akademiker

Nyhet   •   Jul 06, 2016 14:09 CEST

"Möt en blivande kollega- framgångsrik integration i Sverige"; här Ninni Lindskog och Sabiha Hussein.

Sabiha Hussein är lågstadielärare från Syrien. Hon har kommit hit med en utbildning värd 2,5 miljoner i bagaget. Tack vare Rotary yrkesmentorer kan hon och många andra akademiker komma snabbare in på arbetsmarknaden och bidra till sitt nya hemland Sverige.

Projektet är framgångsrikt och fick stor uppmärksamhet i Almedalen. Adepterna har akademisk utbildning eller motsvarande, har uppehållstillstånd, kommer från icke EU-land, har varit max 5-6 år i Sverige och har god kunskap i Svenska.

I mentorsprojektet har Rotary, Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun olika roller. Rotary bidrar med mentorer från sitt breda yrkesnätverk. Många mentorer kan redovisa erfarenheter hur arbetet med adepterna fortlöpt. Förutom hjälp med jobbansökningar, författande av CV så har man besökt arbetsplatser och till och med varit på teaterföreställningar. Några adepter har fått praktikplatser och några har redan kunnat få sina första anställningar. En adept berättade med stor inlevelse om den praktik som hon nu har på en skola i Knivsta. Entusiasmen är oerhört stor hos adepterna. Rotarys insatser är verkligen uppskattade

Bland Rotarys medlemmar är det flera som anmält sitt intresse att vara mentor, men där någon matchning inte har hunnit skett. Det kommer nu att ske i mindre möten eller direkta kontakter. ”Efterfrågan på mentorer är stor så vi välkomnar att fler Rotarymedlemmar anmäler sitt intresse. Anmäl Dig till mig”, säger Rotarys projektledare Peter Eklund som nås på epost: Peter.Eklund@hifab.se.

Adepterna har akademisk utbildning eller motsvarande, har uppehållstillstånd, kommer från icke EU-land, har varit max 5-6 år i Sverige och har god kunskap i Svenska. Verksamheten har som utgångspunkt: Varje relation mellan mentor och adept är unik. Anpassning behöver ske till de enskilda förutsättningarna. Målet är adepten får arbete, praktikplats eller fortsätter med kompletterande studier. Alla mentorskap når inte målen men är ändå värdefulla. Tanken är att mentorskapet pågår 6-8 månader.

Text: Sören Densjö

Intresserad av projektet? Kontakt: Peter.Eklund@hifab.se.

Press: tove@haddok.se