Frontwalker AB

Framgångsrikt projekt på NCC!

Nyhet   •   Aug 17, 2015 08:00 CEST

Projektportalen är en portal och ett system för samverkan inom NCC:s byggprojekt, för samtliga medlemmar i projektorganisationen, utifrån NCC:s processer och verksamhetssystem. Med tidigt fokus på processer och människor har NCC effektiviserat byggprocessen på flera fronter. Internt har Projektportalen förenklat och sparat tid, och ett innovativt mobilstöd har ökat transparensen för externa parter.

Bakgrund

Frontwalker har genom åren utvecklat flera projekt hos NCC Construction Sverige; Inköpsportal, Leverantörsportal, Projektportal samt det mobila stödet till Projektportalen.

Genomförande

Projektportalen har utvecklats agilt vilket har varit en framgångsfaktor då tidigare projekts erfarenheter och lösningar har kunnat återanvändas, ex IT-arkitekturen från Inköpsportalen. I projektet har fem konsulter från Frontwalker arbetat med utveckling och krav.

Resultat

Projektet har redan från början av utvecklingsarbetet arbetat utifrån verksamhetens behov. Alla projektdeltagare har satt affärs- och verksamhetsnytta i första rummet. De har inte bara levererat det som beställaren säger, utan de har levererat det som beställaren har menat.

Detta engagemang har löpt som en röd tråd genom hela projektet, från behovsanalys till implementering ut i verksamheten. En viktig framgångsfaktor i projektet har varit att NCC haft samma team från början. Projektportalen har förenklat och sparat tid samt effektiviserat byggprocessen på flera fronter.

NCC:s Projektportal gick vidare l finalomgången av CIO Awards som en av fem finalister i kategorin Årets Projekt 2014.