Skribentus

Framtiden inom webbutveckling

Nyhet   •   Maj 08, 2014 09:24 CEST

Den tekniska utvecklingen i samhället går mycket snabbt oavsett om det handlar om datorer, bildskärmar eller bilar. Detsamma gäller webbutveckling. De webbyråer som vill följa med i utvecklingen inom teknik och samhällskultur måste fånga upp de trender som finns för att applicera dessa på de webbplatser som skapas. Men det handlar även om att se var trender rör sig för att skapa förutsättningar för framtiden. Det sistnämnda är svårt men för utvecklarna gäller det att försöka att se framåt.

Jonatan Viström (Viström Webb) har sin syn på saken klar och anser att de trender som idag finns bara är en början på vad som kommer om 10-15 år. Det handlar då främst om att besökarna kommer att kunna interagera med företagen allt mer och beställa tjänster och varor som tidigare dominerats av fysiska butiker.

En av de trender som Jonathan ser är utvecklingen mot Facebook. Detta sociala media kan inte längre ses som något separat fenomen utan är så etablerat i samhället att det även ska vara en självklarhet på många webbplatser. Det vanligaste är idag att konsumenten kan ”Gilla” företaget eller en enskild produkt. Men många gånger går det även att använda sin inloggning på Facebook för att logga in på andra webbplatser. En fortsättning på detta skulle kunna vara att kunderna bara behöver logga in och beställa de varor man vill från en webbshop utan att behöva fylla i namn och adress. Allt detta kan butiken automatiskt hämta från Facebookkontot.

Inom informationsflödet ser Jonatan två olika vägar som företagen väljer mellan. Vissa vill ha relativt lite fakta på sidan för att kunden ska kontakta företaget eller komma till deras butik för att få mer information. Andra väljer en väg som går precis tvärtom. En av de starka trenderna inom marknadsföring just nu är Content Marketing vilket går ut på kunderna ska få all relevant information de behöver på ett och samma ställe. Detta genom hemsida, nyhetsbrev och medlemstidningar. Genom att inspirera och ge idéer skapas ett mervärde som gör att kunden senare kommer att genomföra köp. Hur synen på information kommer att utvecklas är osäkert. Däremot är han betydligt mer säker på att utbudet av digitala tjänster kommer att öka.

Idag bokar och betalar vi våra biobesök på SF:s webbsida. Det är sådana funktioner som absolut kommer att öka i framtiden. Kanske beställs menyn till kvällens restaurangbesök via webben eller kanske vad som ska hämtas på det lokala bageriet morgonen efter. Frågan är inte om det går att genomföra utan det handlar bara om att se behoven. Många gånger redan innan konsumenten upptäckt att behovet finns.”

Ett av de företag som Viström Webb just implementerat bokningssystem på är ***tvätthall. Det är idag en av de få tvätthallar i Sverige där kunden kan boka tvätthall ute/inne och sedan betala detta online. Ett tydligt exempel på tjänster som underlättar i vardagen men även underlättar för företaget då kunden sköter allt på egen hand.

På frågan vad som främst kommer att påverka utvecklingen av webbplatser i framtiden svarar Jonatan snabbt och tydligt att det är den övriga utvecklingen i samhället. Som ett exempel nämner han när smartphones lanserades. Genom denna utveckling förändrades möjligheten att surfa mobilt avsevärt och inom något år var det näst intill bara smartphones som såldes på telefonmarknaden. Att surfa mobilt är idag minst lika vanligt som att surfa på en dator. Detta har gjort att webbutvecklarna fått anpassa sidorna och att responsiva sidor idag nästan helt dominerar.

Mycket handlar alltså om att se och följa de övriga trenderna i samhället. Men vilka trender som är starka om ca 10 år är svårt att veta och det är tydligt när han sammanfattar sitt resonemang:

” För 10 år sedan surfade nästan ingen mobilt och smartphones hade inte tagit över marknaden. Facebook var inte i närheten så utbrett som idag och onlinehandeln omsatte extremt mycket mindre. Med tanke på det är det väldigt svårt att veta vad som kommer att ske om 10 ytterligare år”