Vägvalet

Framtidens fastighetsaffär är oacceptabel

Nyhet   •   Nov 27, 2017 11:48 CET

Vägvalet kommer aldrig att acceptera att allmännyttan används till kohandel som i fallet med Framtidens fastighetsaffär i Rannebergen, menar Claes Westberg partiledare och Theo Papaioannou i Vägvalet. 

Vägvalet kommer aldrig att acceptera att allmännyttan används till kohandel. Vi har sedan länge skrivit in vår budget att de kommunala bostadsbolagen ska i så stor utsträckning som möjligt förbli i kommunal ägo. Detta eftersom Göteborg stad har ett stor ansvar över de miljonprogramsområden som finns vilka är i behov av nödvändig upprustning och renovering. Framtidens uppdrag är att arbeta för att skapa en stad med blandad bostads- och upplåtelseform men det får absolut inte ske så som i fallet i Rannebergen där hyrestagarna kan drabbas negativt...

läs mer Replik Framtidens affärer, 9/11