Linköpings kommun

Framtidens kultur – samlad regional satsning på scenkonst

Nyhet   •   Okt 17, 2012 15:51 CEST

Symfoniorkestern i Norrköping (SON), Östgötateatern och Östgötamusiken får i uppdrag att tillsammans lämna ett förslag på hur ett gemensamt, regionalt scenkonstbolag kan se ut. Uppdraget kommer från kommunstyrelserna i Linköping och Norrköping samt Landstingsstyrelsen, ägare och finansiärer av de tre institutionerna.

Övergången till kulturplanens samverkansmodell innebär nya förväntningar på den regionala kulturens innehåll. De offentliga resurserna kommer inte att öka inom de närmaste åren och det ekonomiska läget inom den regionala kultursektorn är ansträngt.

Därför beställde kommunstyrelserna i Norrköping och Linköping samt landstingsstyrelsen våren 2012 en utredning vars syfte var att se över och revidera de regionala kulturuppdragen och att komma med förslag för att skapa en stabil grund för regionens kulturutveckling.

Utredningen pekar ut fyra mål:

• Långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som idag finns inom scenkonst och övrig kultur i hela regionen.

• Verka för att kulturen ska kunna nå fler och därigenom bidra starkare till regional utveckling.

• Säkerställa ändamålsenlig organisering och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att kunna erbjuda högklassiga produktioner även i framtiden.

• Freda kärnverksamheten, det konstnärliga, för att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn.

Det förslag som nu ska utredas vidare av Symfoniorkestern i Norrköping (SON), Östgötateatern och Östgötamusiken är vilka effekter som kan komma ut av ett gemensamt, regionalt scenkonstbolag.

I uppdraget ingår att undersöka vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter en ny organisering skulle kunna ge. Detta arbete beräknas kunna starta under slutet av 2012. Den fördjupade gemensamma utredningsfasen förväntas pågå cirka ett halvår. Målet är att det nya bolaget ska kunna vara i drift den 1 januari 2015.

Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping:

– Målet är att skapa en mer flexibel och effektiv organisation som värnar det konstnärliga och bidrar till att kulturen kan nå fler.

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping:

– Vi är mycket rädda om de tre spjutspetsar inom den regionala kulturen som institutionerna är. Förhoppningen är att vi genom detta ska hitta sätt att arbeta som är ännu bättre.

Karin Veres, direktör, SON, och representant för institutionerna:

– Vi gläds över den samstämmighet som ägarna nu visar för att långsiktigt säkra förutsättningarna för att scenkonsten ska kunna nå fler i regionen. Vi ställer oss positiva till att delta i det fortsatta arbetet.

 

För ytterligare information:

Lars Stjernkvist, Kommunstyrelseordförande, Norrköping: 070-527 26 27 Paul Lindvall, Kommunstyrelseordförande, Linköping: 070-211 44 82 Marie Morell, Ordförande, Landstingsstyrelsen: 070-316 98 00