CoachWalk Academy AB

Framtidens ledare är en coach!

Nyhet   •   Okt 04, 2010 16:30 CEST

Det brittiska företaget Bridge Partnership har i en global undersökning undersökt vad som kommer att känneteckna framtidens ledare. Den som lyckas kommer att vara "Den Frågvise Ledaren".

Dagens ledarskap präglas av alltmer komplexa situationer och ledare får allt svårare att själva få en helhetsbild av situationen.Följden är att framtidens ledare bland annat behöver

  • utveckla sin förmåga att ställa frågor
  • minska sitt behov av att själv komma med lösningar
  • utöva ledarskap i partnerskap

Dessa faktorer återspeglas i den ökande efterfrågan på ledare med ett coachande förhållningssätt; framtidens ledare har en gedigen coachutbildning!


Läs mer i bifogad pdf (tre sidor) eller besök www.bridge-partnership.com.

CoachWalk Academy utbildar, handleder och inspirerar i professionell coaching.