Tedestrand coaching AB

Framtidens missbruksvård blir bättre!

Nyhet   •   Sep 23, 2011 18:03 CEST

Med stor sannolikhet finns framtidens missbruksvård i Oxelösund. Anders Tedestrand arbetar i Oxelösunds företagshus med samtalsterapi som är visualiserad genom den metod Anders har skapat för människor som fastnat i missbruk, beroendeproblematik och andra komplexa tillstånd.

Anders har själv gått igenom ett flertal komplexa problem från missbruk till olika psykiska hinder. Anders lyckades inte bryta dessa komplexa problem trots lång egen psykoterapi, 12-stegshjälp och andra kontakter inom den traditionella vården. Då ska man förstå att Anders fick möta mycket kompetenta terapeuter med lång erfarenhet av just den problematiken.

Anders lyckades trots detta så väl att han arbetade ett par år på IRIS utvecklingscenter, ett behandlingshem där han fick träning och handledning i IRIS behandlingsmodell som bl.a består av kognitiv och systemisk terapi.

Hur kommer det sig då att Anders inte lyckades bryta sitt missbruk trots all kompetent hjälp?

Anders beskriver det så här.

Mina terapeuter var mycket duktiga. Jag fick med mig så mycket kunskap, jag blev väldigt kunnig på olika detaljfrågor om missbruk och andra typer av svåra problem.

Det ingen kunde visa mig på ett enkelt sätt var hur hela vägen såg ut från start till mål för att ta sig ur problemen. Javisst samtalade man om detta. Men att från samtalet kunna se vägen eller klara av att både hålla all information och lägga in den på rätt plats var helt enkelt omöjligt.

Jag fortsatte till sist att missbruka igen, jag gled långsamt tillbaka till ursprunget eftersom jag inte passerat nålsögat. För att komma igenom nålsögat måste jag i de flesta fall se vägen visuellt. Det är min abslouta uppfattning och det har räddat både min och flertalet av mina klienters situation. Jag behöver också samma processkarta för att få hjälp med att bära och tolka informationen genom hela processen Till sist behöver jag någon som "är kartan" som också har förstått hur den ska användas som leder mig framåt och lär mig hur kartan fungerar. 

Utan ovanstående så är det nästintill omöjligt att få en människa att snabbt skapa en varaktig förändring. Återfall och misslyckanden kommer annars att kanta vägen. Vi ser det överallt. Jag själv finns i en kommun där missbruksproblemen är överväldigande. Resultaten är så nedslående.

Jag ser fram emot att hjälpa fler. Min avsikt är också på sikt att sprida metoden nationellt inom vården när det är moget. Bl.a utbilda fler till att kunna hjälpa med större framgång.

Rent vetenskapligt är en utvärdering sannolikt på gång. ALMI innovation arbetar med att lösa den frågan.

Kontakt för mer information, press eller annnat tas direkt med Anders Tedestrand