Triple Steelix

Framtidens nya värdekedjor för offshore - Svensk innovation och utveckling med globalt perspektiv

Nyhet   •   Jan 17, 2017 16:50 CET

Triple Steelix 2.0 drar igång ett mycket viktig innovations- och utvecklingsmaskineri för utveckling av hållbar framtidsenergi. Triple Steelix 2.0 har samlat en rad viktiga och ledande aktörer för att samverka och driva projektet ”Framtidens Nya Värdekedjor för Offshore”.

Triple Steelix 2.0 har av Tillväxtverket beviljats 2,25 miljoner kronor i stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet, vilket motsvarar 50% av projektets totalbudget. Övriga finansiärer är Vinnova och deltagande parter.

-Tidigare värdekedjor för offshore har, förutom den traditionella varvsindustrin, i huvudsak arbetat runt material och tillverkning för olje- och gasindustrin. Vi vet alla att dessa resurser är begränsade och därmed inte hållbara. Vind-, våg- och tidvattenkraft tar inte ändliga resurser från havet och naturen som oljan och gasen, istället använder vi resurserna för att direkt omvandla energi till användbar form, säger Larz Ignberg, Triple Steelix 2.0, som har varit den drivande kraften för att göra detta projekt till verklighet.

I en tidigare förstudie där samarbetet mellan olika svenska regioner har varit utgångspunkten, har havsbaserad verksamhet, ”blå tillväxt” och framför allt energiutvinning från havet identifierats som ett potentiellt utvecklingsområde.

I Sverige finns redan en gryende industri där erfarenheter och kunnande från materialutvecklingssidan, konstruktion, system och applikation, IT och automation, miljö och resurseffektivitet bör kunna utnyttjas för att utveckla nya världsledande värdekedjor inom området. Både på väst- och ostkusten finns företag som ligger långt framme vad gäller system och applikationer för vind-, våg- och tidvattenkraft samt lättviktskonstruktioner och farkoster för marin miljö.

De stora tekniska svårigheterna vid havsbaserad verksamhet utgör utmaningar som bl.a. kräver avancerad material- och konstruktionsteknik, logistik och kompetens samt komplexa system för att lösas på ett effektivt sätt. Detta är Svenska styrkeområden som har stora möjligheter att utvecklas till framtidens nya värdekedjor inom området.

-Det finns en hel del kunskap och teknik att bygga vidare på. Den stora utmaningen ligger i att kunna finna lösningar som gör att vi kan producera energi till konkurrenskraftiga priser. Vi ser inte detta som en lösning eller alternativ till svensk energiförbrukning, snarare har vi ett perspektiv med potential som tillverkare och leverantörer på en global marknad, fortsätter Larz Ignberg.

Genom att koppla företag, akademier och organisationer kring dessa utmaningar bör Sveriges ledande stålföretag, både som material- och komponentleverantörer, tillsammans med andra avancerade material-, komponent- och systemtillverkare kunna åstadkomma lösningar som är internationellt konkurrenskraftiga. Arbetet förväntas generera ett antal nya projekt där Svensk industri kan spela en ledande roll inom ett globalt växande och viktigt område.

Projektet löper till och med januari 2020 och sker i samverkan mellan Triple Steelix/Jernkontoret, Offshore Väst/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF, Automation Region/Mälardalens Högskola, Future Position X och SSY (Swedish Steel Yachts) och kontakter kommer att knytas med ytterligare företag med idéer inom området.

För mer information:

Larz Ignberg, Projektledare Värdekedjan Triple Steelix 2.0. Mobil 070 568 04 80. Mail: larz.ignberg@triplesteelix.se

Jan-Ulf Söderberg, tf. kommunikationsansvarig Triple Steelix 2.0. Mobil 070 21 32 347 Mail: jan-ulf.soderberg@triplesteelix.se

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning. I stålindustrin pågår ett ständigt utvecklings- och förnyelsearbete som har gjort svenska stålprodukter världsledande i sina områden. Industrins företag har en avgörande betydelse för många av regionernas orter. För att bibehålla den så viktiga konkurrenskraften fokuserar Triple Steelix 2.0 sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna. Triple Steelix 2.0 finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.