Kista Science City AB

Frida Stannow Lind ny ordförande i styrelsen för Kista Science City AB

Nyhet   •   Nov 09, 2016 11:42 CET

Frida Stannow Lind, Fastighetsutvecklingschef på fastighetsbolaget Kungsleden, tar plats som ordförande i styrelsen för Kista Science City AB. Det sker efter att Micael Averborg avsagt sig detta uppdrag.

Kista Science City AB, som är helägt av Stiftelsen Electrum, utvecklar och marknadsför Kista som ett kluster för aktörer inom informations och kommunikationsteknologi (IKT). Det sker i nära samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och universitet.

- Jag är glad att Frida har accepterat att bli ordförande i vår styrelse. Vid sidan av samarbeten i den vetenskapliga miljön är stadsutvecklingsfrågor helt avgörande för Kista Science City de närmaste åren. Frida med sitt driv och sin förankring hos en av de större fastighetsägarna i området kan bidra med viktiga perspektiv. Det säger Johan Ödmark, vd i Stiftelsen Electrum och dotterbolaget Kista Science City AB.

- Det blir allt viktigare för oss som fastighetsägare och byggherrar att förstå och samverka med andra aktörer i samhället. Kistas utveckling är ett tydligt exempel på det. Med tanke på alla planerade projekt med bostäder, hotell och kontor, tvärbanans förlängning och det faktum att strukturplanen för stadsdelen ska uppdateras känns det som att mina erfarenheter och nätverk kan vara nyttiga, säger Frida Stannow Lind.

Fakta

Kista Science City AB är ett bolag som utvecklar och marknadsför Kista som ett ICT-kluster. Det sker i nära samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Kista Science City AB är helägt av Stiftelsen Electrum och drivs utan vinstintresse. I koncernen ingår av affärsinkubatorn STING, Stockholms Innovation & Growth.

Frida Stannow Lind är sedan 2010 anställd i Kungsleden AB där hon sedan 2013 är Fastighetsutvecklingschef. Hon har tidigare haft ledande befattningar på bland annat Locum, Drott, Newsec och Ebab.

På Kungsleden ansvarar Frida för att identifiera, analysera, prioritera och genomföra värdeskapande projekt, tillskapa byggrätter samt driva där till hörande detaljplaner. Projekten omfattar förädling och utveckling av t ex kontor, handel, hotell, skolor, bostäder samt stadsutvecklingsprojekt över hela landet.

Kontakt

Frida Stannow Lind, tel 08-503 052 30, frida.stannow.lind@kungsleden.se

Johan Ödmark, tel 070-7811970, johan.odmark@kista.com