FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

FRII skriver öppet brev till Socialdemokraterna

Nyhet   •   Sep 11, 2014 12:44 CEST

Hej Stefan, Magdalena, Carin och Mikael,

Tisdagen den 2 september presenterade ni Socialdemokraternas valmanifest Kära framtid. Du, Magdalena nämnde bland annat att Socialdemokraterna vill ta bort avdragsrätten för gåvor. En kalldusch för en mängd ideella organisationer och givare. En kalldusch för en mängd människor världen över som tack vare de ökade bidrag som avdragsrätten lett till har fått det lite bättre. Som representanter för branschorganisationen FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – ställer vi oss mycket frågande till förslaget. Varför vill ni ta bort avdragsrätten för gåvor och därmed motarbeta en bred folkfilantropi där alla människor tillsammans har möjlighet att göra skillnad – oavsett inkomst?

Att ha möjlighet att ge och hjälpa skapar stolthet och delaktighet – en känsla av att vi tillsammans faktiskt kan påverka och utveckla samhället – inte bara allas vårt gemensamma Sverige utan också världen utanför.  Vi vet att ni socialdemokrater vill stödja det civila samhället, så vi förstår inte riktigt den stora rädslan för avdragsrätten. För inte kan det vara så att ni är rädda för att lämna ifrån er makten, över en begränsad del av statens stöd till civilsamhället, till medborgarna?

Visst, systemet kring avdragsrätten för gåvor som infördes i januari 2012 måste förbättras. I dag omfattas långt ifrån alla ideella organisationer av avdragsrätten. Många givare kan inte heller dra nytta av den, då de inte kommer i närheten av de beloppsnivåer som systemet kräver. Men att – som ni föreslår – ta bort avdragsrätten för gåvor motsätter vi oss starkt.

Låt oss istället förändra systemet. Ni kan bidra till att vi får ett system som ger bättre förutsättningar för en bred folkfilantropi och ett system som stödjer förebyggande arbete. Ett system som stödjer demokrati och mänskliga rättigheter. Detta för att skapa ett civilsamhälle som inte bara fokuserar på de som redan har det svårt. Utan som också ger resurser till att förebygga och utveckla. Resurser som stödjer en bestående förändring.

FRII har 145 medlemsorganisationer, samtliga med 90-konto. Vi vill genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till allmännyttiga ändamål. Vi vågar påstå att ideella organisationer inte längre enbart är ett komplement till offentliga insatser. Ideella organisationer är mycket mer än så. Det är upp till er politiker att se till att dessa organisationer kan fortsätta göra ett bra arbete. Att ta bort skatteavdraget är inte ett steg i rätt riktning.

Satsa istället på en avdragsrätt som är utformad så att den stödjer fler ideella aktörer och inkluderar alla människor som vill ge, oavsett inkomst, för att på så vis skapa ett mer solidariskt samhälle. Där mottagarna, gåvogivarna, de ideella organisationerna – men även samhället i stort gynnas.

Ni säger att det civila samhället möjliggör utveckling av demokratin och att ni därför vill skapa goda villkor för civilsamhällets utveckling. Men med detta beslut är det tydligt att det ni vill ha är en värld där ni fattar beslut om vilka av civilsamhällets organisationer som ska få stöd ­– på era villkor – och att ni inte vågar lita på att vi medborgare kan göra kloka val och bidra till ett starkt och fritt civilsamhälle.

Sist men inte minst måste vi betona att avdragsrätt för gåvor inte handlar om att vi alla är med och subventionerar vissa människors gåvor till ideella organisationer. Avdragsrätten bidrar istället till att fler ger mer. Det finns flera exempel på organisationer här i Sverige som ökat sin insamling tack vare avdragsrätten och i andra länder ser vi att skatteincitament ökar viljan att skänka pengar. Det vi är med och ”subventionerar” är att gåvomottagarna, d v s organisationerna, får in mer pengar och kan genomföra mer verksamhet. Verksamhet som bidrar till ett bättre samhälle, både i Sverige och världen. Vi vågar hävda att den begränsade avdragsrätt vi har i Sverige stärker den ideella sektorn mer än det allmänna skattebortfallet som avdragsrätten resulterar i. En syn som vi vet finns även inom ert parti.

Vi vädjar nu till er att tänka om och tänka rätt. Våga stå upp för ett starkt och fristående civilsamhälle. Våga ta initiativ till förändring av det system som finns till för att alla svenska medborgare ska få en chans att växa, känna stolthet och delaktighet, och tillsammans utveckla och skapa ett mänskligare Sverige för alla.

Maria Ros Jernberg
Generalsekreterare, FRII

Harald Hagman
Ordförande, FRII