MedieMakeriet

Frisk satsning på Sjukhuskyrkan

Nyhet   •   Feb 07, 2013 08:45 CET

Nu ska den uppskattade verksamheten vid Sjukhuskyrkan i Skellefteå bli ännu bättre.
– Alla kommer nog att känna sig som vinnare på sikt, säger projektledaren Sven Ivar Lidström.


Sjukhuskyrkan vid Skellefteå lasarett, som Sankt Olovs församling har ansvaret för i dag, ska bli hela Skellefte kontrakts angelägenhet från och med 2014.

Sven Ivar Lidström, som gjorde en liknande insats på hemmaplan i Piteå i fjol, har utsetts till projektledare för Sjukhuskyrkoprojektet och projektet syftar till att skapa en trygg bas för den andliga vården vid lasarettet.

– Vi ska försöka hitta ett långsiktigt och bra upplägg för sjukhuskyrkans verksamhet i Skellefteå med omnejd, berättar Sven Ivar Lidström.


Mer vård i hemmiljö

Utvecklingen i samhället går mot allt kortare vårdtider på lasarettet, allt större genomströmning av individer på lasarettet och allt mer vård i hemmiljö.

– Ansvaret för hemsjukvården i Västerbotten flyttas dessutom från landstinget till kommunerna i höst.

Alla Svenska kyrkans församlingar i Skellefte kontrakt har engagerats i projektet och den tillsatta projektgruppen ska belysa allt från sjukhuskyrkans uppdrag, ekonomi, personalorganisation och finansiering till samarbetet mellan kontraktets församlingar och samarbetet med EFS och frikyrkorna.

– Sjukhuskyrkan kan tillföra både kompetens och inspiration till församlingarnas diakonala arbete med människor i kris och människor i livets slutskede, säger Sven Ivar Lidström.

Diakonerna Margaretha Andersson och Annika Grahn vid Sjukhuskyrkan i Skellefteå, som också går i väntans tider på en ny sjukhuspräst, ingår i projektgruppen.


Form av stödresurs

– Det känns otroligt spännande att få vara med om att det satsas på att se över vad vi gör och om vi kan göra saker och ting bättre samt om det är möjligt att få ytterligare en halvtidstjänst hos oss, säger Margaretha Andersson.

Sjukhuskyrkan, som också är arbetsplatskyrka, har som främsta uppgift att vara till hands för patienter, anhöriga och personal på lasarettet och i dag har den ett upptagningsområde som är stora delar av Västerbotten.

– Det skulle kännas väldigt förmånligt om vi fick bli en form av stödresurs för diakoner och präster ute i församlingarna, säger Annika Grahn.


P-O Sjödin


Foto: P-O Sjödin

Margaretha Andersson (tv), Sven Ivar Lidström och Annika Grahn ingår i projektgruppen som ska se över verksamheten vid Sjukhuskyrkan i Skellefteå.