Axel Group AB

Frukostseminarium i Göteborg

Nyhet   •   Nov 02, 2011 13:33 CET

På Radisson Blu Scandinavia i Göteborg hölls i förra veckan vårt mest välbesökta seminarium hittills i serien om arbetsmiljö och personsäkerhet. Det inleddes med att Arbetsmiljöverket presenterade sin  organisation och gav en fördjupande information om föreskrifterna om Ensamarbete och Våld och hot i arbetsmiljön. Seminarierna är utformade så att de inbjuder till dialog under gång. Deltagare från företag, stadsdelsförvaltningar i Göteborg och från närliggande kommuner tog tillfället i akt, med många frågor och svar under hela seminariet.

Arbetsmiljöverket avslutade sin presentation med att göra deltagarna uppmärksamma på Göteborgsjourens verksamhet, som täcker hela distriktet. Där besvaras frågor från arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare. Och man ser gärna att det rings. Man når den genom Arbetsmiljöverkets gemensamma växel 010-730 90 00 och begär ”Göteborgsjouren”.

Sedan beskrevs larmcentralens funktion och arbetssätt av SOS Alarm. Det gav en inblick i SOS 112, men också i det mycket större område som verksamheten spänner över, och då med speciellt fokus på personlarm. Efter en bensträckare med möjlighet att fylla på kaffet, tog Axel Group över och presenterade sin verksamhet och gav en överblickande information om personlarm och hur de kan paketeras.

Utöver de olika hårdvarornas funktioner ådrog sig användandet av personlarm i arbetsgrupper stort intresse. Hur man på ett säkert sätt kan ha färre larm än vad man är personer i gruppen. Även hur man på ett säkert sätt kan arbeta med uppsökande verksamhet när GPS inte positionerar tillfredställande inomhus var en tydlig problemställning. Dessa och många andra frågor diskuterades. Exempel på en ny lösning för interna larm på kontorsrum et.c., genom NFC (Near Field Communication) och en krets av mobiltelefoner, demonstrerades och semiariet avslutades med en utställning av de olika larmen som ingår i Axel Groups olika paket.