Hamrin & Partners

Frukostseminarium "Trender och förändringsledning" den 13 september

Nyhet   •   Aug 14, 2012 11:58 CEST

 Inbjuder till frukostseminarium på temat:

Trender och förändringsledning

– att anpassa verksamhet och människa till en föränderlig värld

Framgångsrika verksamheter kännetecknas av en affärs- eller verksamhetsidé som möter en tydlig efterfrågan. Likaså förmår organisationens medlemmar att agera framåtsträvande och värdeskapande i små såväl som i stora frågor. Men hur gör du för att uppnå allt detta?

Har du tänkt på att varje epok haft en egen prägel och att framgångsnyckeln för alla verksamheter har varit att förstå omvärldens värderingar och förväntningar? För inte allt för länge sedan var det många som ansåg att plikt måste gå före lust och att det var viktigt att göra rätt för sig.

I dag handlar det ofta om att vara sin egen lyckas smed och våga bli framgångsrik mätt i pengar, kontakter och attribut. Men har du märkt att tidsandan börjat förändras? Det handlar fortfarande om pengar, visst. Men också om vad som är etiskt försvarbart och att verksamheter därför måste stå på en värderingsmässig sund grund för att lyckas vinna marknadsandeler och få medarbetarna motiverade. Den vakne inser därför att det behövs nya grepp för att verksamheten ska leverera även fortsättningsvis.

Det händer att verksamheter efter ett antal år stelnar och inte längre går i takt med sin omvärld och det som ef­terfrågas. Från att drivkrafterna i organisationen handlat om att skapa, ofta med passion, något som efterfrågas kan i värsta fall fokus förflyttas till att handla om makt, prestige och egen vinning. Ofta resulterar det här i att ledarska­pet börjar prioritera fel saker och att ledningen initierar strategi- och organisationsförändringar på löpande band som succesivt förskjuter chefers och medarbetares förhållningssätt från proaktivitet till reaktivitet.

Under seminariet kommer vi åskådliggöra hur man kan identifiera vad som kännetecknar just din verksamhet. Huruvida den går i takt med samtiden och hur du gör för att bättre anpassa den till intressenternas förväntningar på din verksamhet.

Seminariet leds av:

Sture Johansson, seniorkonsult och VD för Hamrin & Partners. Marknadsekonom, med inriktning på varumärke. Master inom organisation och ledarskap. Gedigen och lång erfarenhet i roller som personalchef, marknadschef, VD och styrelseordförande. Sture är förutom konsult också uppskattad föreläsare och skribent.

Välkommen att anmäla dig till frukostseminariet:

Datum: Torsdagen den 13 september 2012

Tid: 07.30-08.00 Frukostbuffé,

08.00-09.00 Seminarium

Plats: Hornsbruksgatan 28, Stockholm (Tunnelbana Hornstull)

Välkomna!

Anmälan