DocuPartner AB

Fruktbudet valde Xerox Color Qube från DocuPartner

Nyhet   •   Nov 30, 2010 19:46 CET

Fruktbudet är ett företag som bildades 1986 och sedan dess levererar högklassig frukt, grönsaker, mötesprodukter och fruktbara gåvor till mer än 5 000 kontor och företag. Fruktbudet finns i Mälardalsregionen, Göteborg, Malmö och Köpenhamn.

I den dagliga verksamheten ingår många utskriftsjobb. Förutom det administrativa på kontoren, blir det dryga 200 körlistor till chaufförerna varje vecka, där artiklarna är färgkodade för att minimera risken för felleveranser.

Det fanns ett behov av bättre utskrifter och utskriftsmiljö
Innan Fruktbudet kom i kontakt med DocuPartner hade man en skrivarlösning som inte var helt tillfredsställ-ande. Mattias Kennhed, Logistik- & Utvecklingsansvarig på Fruktbudet, berättar att de fick byta färgtoner ofta, för att undvika bleka och randiga utskrifter. Det blev mängder av toners. För att inte tala om postscriptfel och papperstrassel, och den frustration och förseningar det medförde.

Kontaktades av DocuPartner
"Att vi lyssnade på DocuPartners säljare när han ringde, berodde på att han började med att presentera
en lösning på våra problem. Han ville inte bara sälja en skrivare, som vi upplevt från andra säljare"berättar Mattias. Att DocuPartner med sin miljöprofil dessutom kunde presenteraen miljövänlig lösning i enhet med Fruktbudets omfattande miljöarbete gjorde det hela ännu intressantare.

Tydlig miljöprofil
Fruktbudet satsar kraftigt på miljöarbete, med fyra fokusområden: avfall, energi, emballage och transporter. Förutom att erbjuda ett stort och växande utbud av ekoprodukter, ser de över transport och logistik, sin energiförbrukning samt det avfall de genererar. Ett pågående och ständigt förbättrande arbete.

Fruktbudet är precis som DocuPartner ISO 14001-certifierade, samt ISO 9001-certifierade för kvalitetsledning. I miljö-arbetet matchar DocuPartners miljöprofil, men framförallt matchar DocuPartners utskriftslösning Fruktbudets miljö- och kvalitetsarbete i många aspekter.

Verksamhets- och behovsanalys
DocuPartners säljare inledde samarbetet med att besöka och lära sig mer om verksamhetens olika delar för att ta fram den bästa lösningen till Fruktbudets behov. Det som verkligen övertygade var dels den omfattande och tydliga ekonomiska genomgången där Fruktbudet kunde överväga förtjänster i verksamheten, kvalitetsarbete, kostnader och vinster.
Dels den demo säljaren höll i DocuPartners utställningshall. Han rev ut en sida i ett randigt kollegieblock, skrynklade ihop till en boll, slätade ut och stoppade in i maskinen för att skriva ut en färgbild. Ut kom en perfekt utskrift. Fruktbudet var övertygade.
Man bestämde sig för att börja med att prova i liten skala med kontoret i Bromma. När det visade sig fungera mycket tillfredsställande valde man att rekommendera samma lösning till de andra kontoren.

Xerox ColorQube blev lösningen
Utifrån behoven av högkvalitativa och hållbara färgutskrifter, rekommenderade Docupartner ColorQube, en flerfunktionsmaskin baserad på vaxteknik med funktionerna skrivare, kopiator och skanner. ColorQube kan dessutom skriva ut i färg till kostnaden av svartvitt, beroende på täckningsgrad. Det innebär att en utskrift som till största delen består av svartvitt, med element av färg kostar lika lite som en svartvit utskrift.

Med vaxtekniken har antalet förbrukningsartiklar minskat dramatiskt, detta medför färre transporter och färre förpackningar. Vaxtekniken ger 90 % mindre avfall vilket är bra både för ekonomin men framförallt för miljön.

Dubbelsidiga och skyddade utskrifter
Man valde också att införa dubbelsidiga utskrifter och skyddade utskrifter. De dubbelsidiga utskrifterna har minskat pappersförbrukningen rejält.  De skyddade utskrifterna innebär att personalen får ange ett id vid utskrifter, och har lett till en minskning av onödiga utskrifter. Som en slags påminnelse – behöver du verkligen skriva ut det här? Detta har inneburit sänkta kostnader samt sänkt miljöpåverkan.

Skanningsfunktionen används också flitigt. Man har lagt in samtliga anställdas e-postadresser direkt i ColorQube och kan därför skanna och skicka ett dokument direkt från maskinen. Att maskinen dessutom är lättanvänd, och att alla kan beställa förbrukningsvarorna direkt är också ett plus. Ytterligare fördel är att det finns skrivarservice på alla de orter företaget har kontor.

Mycket nöjda
Fruktbudet är mycket nöjda med sin utskriftslösning från DocuPartner. Mattias berättar att det är en perfekt utskrift varje gång, och inte tillnärmelsevis så många driftstopp som tidigare. Faktiskt, fortsätter han, är det handhavandet som oftast är orsaken att han blir påringd om skrivaren. Han uppskattar särskilt att det är så lätt för IT-personalen att logga in i ett enkelt webbgränssnitt för att administrera maskinerna.

Visst kostar det att hyra ColorQubeskrivaren, menar Mattias, men den kostnaden räknar vi hem på klickpriset med de volymer vi har. Inte bara har vi en miljövänligare lösning i linje med vår profil, utan också en lösning som stärker vårt kvalitetsarbete och minskar förbrukningen – och dessutom en lösning som är frustrationsfri för vår personal.