Svenska FSC

FSC bygger webbsystem för säker virkesspårning

Nyhet   •   Nov 01, 2011 19:45 CET

Ofta finns flera led i kedjan från skog till en FSC-märkt produkt. Alla led i kedjan ska vara spårbarhetscertifierade, som en garanti för att produkten verkligen innehåller FSC-trä.

För att stärka möjligheterna till kontroll, och på så vis också förhindra missbruk, har Internationella FSC nyligen börjat arbeta med ett system som ska göra det möjligt att lagra information om, och spåra, en varas väg med en onlinefunktion på webben.

Satsningen stärker också FSC:s roll som verktyg när EU:s timmerförordning träder i kraft 2013.

Utvecklingsarbetet drivs tillsammans med Historic Futures (HF), ett företag som specialiserat sig på system för spårbarhet från råvara till färdig produkt. HF har en etablerad produkt där det är möjligt att registrera och dela väsentlig information i en spårbarhetskedja.

Denna plattform kommer att anpassas till FSC. Tanken är att onlinesystemet ska sättas i drift under andra halvan av 2012. När allt är på plats ska spårbarhetscertifierade företag registrera utgående respektive mottagna leveranser online. På så sätt skapas en spårbarhetskedja för varje enskild leverans av FSC-produkter.

De data som registreras kommer i första hand att vara tillgängliga för FSC:s övervakningsorganisation Accreditation Services International, ASI. Internationella FSC och Nationella FSC-kontor kommer att kunna ta ut summeringar och sammanställningar, men inte uppgifter som är företagsspecifika.

Läs mer på internationella FSC:s hemsida.