Svenska FSC

FSC ett bra verktyg för medvetna val

Nyhet   •   Maj 10, 2016 08:37 CEST

Civilutskottet vid Sveriges Riksdag har tagit fram en översikt över miljömärkningar som finns i Sverige och Norden. Slutsatsen är att konsumenter ser märkningar som det bästa verktyget för att göra medvetna och hållbara konsumtionsval.

FSC är en av de miljömärkningar som finns med i översikten, andra märkningar är Svanen, EU-blomman, Bra miljöval, Fairtrade, GOTS, Miljömärkt Event och Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council) m.fl. De flesta av märkningarna finns i samtliga Nordiska länder. Studien behandlat inte märkningar av livsmedel.

Många av märkningarna fokuserar på olika miljöaspekter, men förutom miljökrav ställs också krav på funktion, kvalitet, sociala och etiska krav. Översikten visar att konsumenter se märkningar som det bästa verktyget för att göra medvetna val, samtidigt som det är svårt att jämföra märkningarna och förstå vad som skiljer dem åt. Konsumenter efterfrågar även mer information om vad de olika miljömärkningarna står för. Undersökningar visar att konsumenter helst vill få denna information från oberoende aktörer, till exempel konsumentorganisationer, miljörörelsen eller forskargrupper.

"Det är bra att företag tar ansvar för sin produktion, så att konsumenter enklare kan göra bra val" säger Lina Bergström, verksamhetschef på Svenska FSC.

FSC och Fairtrade lyfts fram som märkningar som är medlemmar i ISEAL Alliance, som har grundregler för hur certifieringar bör fungera och ställer krav på transparens, relevans och tillgänglighet. Då studien jämför socialt ansvarstagande lyfts FSC tillsammans med bland annat Svanen, EU-blomman, Bra Miljöval, Fairtrade, m.fl. för att deras kriterier för arbetsrättigheter följer ILO-konventioner. Även ILO:s åtta kärnkonventioner om bland annat föreningsfrihet, lika lön för män och kvinnor och minimiålder för tillträde vid arbete, ingår i kriterierna.

FSC utgår i från kriterier som berör miljö med krav på att värna skogens mångfald, ekologiska processer och skogens produktionsförmåga. Vi ställer även krav utifrån etiska aspekter där individers och det lokala samhällets möjligheter att ta del av skogens nyttigheter måste främjas. Hänsyn måste tas till de som arbetar, bor och lever av skogen, med bra arbetsvillkor (avtalsenliga löner och villkor) och hänsyn till platser av kulturell, ekologisk, ekonomisk och religiös betydelse. Lönsamhet ska ske under förutsättningen att det inte görs på bekostnad av skogliga resurser, ekosystemet eller väsentliga samhällsbehov. Hela kedjan, från skog till färdig produkt, räknas in.

Viktigt med trovärdighet och kontroll
Trovärdighet är viktigt för att bibehålla konsumenternas förtroende, och då är det viktigt med fungerande kontrollfunktioner. Kontrollerna av de olika miljömärkningarna skiljer sig åt, vissa märkningar är tredjepartscertifierade, som exempel FSC, och andra inte.

Inom FSC utförs kontroller av ackrediterade certifieringsorgan som är godkända av ASI (Accreditation Services International). Certifieringsorganen genomför årliga kontroller och även extra kontroller vid behov. Om en licenstagare inte uppfyller kraven kan följden bli allt från ökad observation till indraget certifikat.

Ladda ner rapporten.

FSC® - Bra för skog och människor

Forest Stewardship Council® är en global medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Vi utvecklar regler för att höja nivån på ansvarstagandet inom skogsbruket, för att tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter. Läs mer om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org