Svenska FSC

FSC® är en viktig aktör

Nyhet   •   Maj 25, 2016 10:27 CEST

Svenska FSC grundades för 20 år sedan och är en omtalad märkning för ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC är en viktig aktör och vårt arbete påverkar halva den svenska skogen. Hur långt har vi kommit och hur såg det ut när FSC grundades?

Svenska FSC hade nyligen sin årsstämma och för att fira detta fanns talare med vid stämman som var med att starta föreningen. Diskussionen handlade dels om vilka förväntningar som fanns på FSC? Och var är FSC om 20 år?

Talarna belyste att skapandet av FSC innebar att vi i Sverige fick en plattform för diskussion. Att miljörörelsen, samerna, facket och skogsbruket tillsammans kunde mötas, diskutera och arbeta fram ett regelverk för ansvarsfullt skogsbruk.

Lars-Erik Liljelund, miljöambassadör och tidigare generaldirektör vid Naturvårdsverket, fick frågan om att vara moderator för ett uppstartsgrupp. ”Jag skulle hjälpa de tre grupperna att komma i mål, vilket vi också gjorde. I Sverige vid den här tiden pågick det olika rättsliga processer mellan samerna och skogsbruket. Och jag minns att det var svåra frågor som diskuterades tillsammans med den sociala kammaren”, säger Liljelund.

”Med FSC fick vi en möjlighet, en diskussionsplattform. Det var rätt tid för något nytt, ett genombrott, säger Olof Johansson, dåvarande Assi Domän och representerade den ekonomiska kammaren. ”Vi ville bli medlemmar tidigt, och certifieras oss tidigt, eftersom det gav oss en stor möjlighet”.

FSC har betytt mycket, särskilt för samernas rättigheter

"Läget för de samiska frågorna i Sverige för 20 år sedan var inte bra. Lagstiftningen som fanns, och som enbart var rekommendationer med mycket ”bör” och ”kan”, gjorde FSC om till ”skall”. Det var fantastiskt att reglerna kring samernas rätt till vinterbetesmarker antogs", säger Olof T Johansson, som då var anställd vid Svenska Samernas Riksförbund och representerade den sociala kammaren.

Förväntningarna på FSC har uppnåtts. Och ibland även mer än så. Men var är FSC om 20 år?

"Man kan inte ersätta FSC med något annat, eftersom det inte enbart handlar om marknad och miljöfrågor. Det är unikt". säger Olof T Johansson, och fortsätter, "men det behövs mer marknadsföring, som Fairtrade, FSC är för abstrakt".

"Så länge behovet finns kommer FSC även att finns om 20 år. Men standarden måste vara tydligare så att man sätter rätt förväntningar", menar Mirjam Lööf Green, som då representerade fältbiologerna i miljökammaren. Hos henne fanns höga förväntningar när FSC startades.

"Vilken student vill inte vara med och skapa ett hållbart skogsbruk i Sverige! Förhoppningen var att skapa något positivt. Som fältbiolog får man tro på något väldigt starkt, man har en stark oförstörd tro på att även svåra problem går att lösa bara viljan finns", Säger Lööf Green.

Sammantaget ser vi att FSC har en stark framtid med allt de arbete vi lägger på att utvecklar ett ansvarsfullt skogsbruk, i Sverige och i resten av världen. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns också områden som vi behöver utveckla mer. Om ni vill veta vad vi gjorde under 2015 får ni gärna läsa vår verksamhetsberättelse.

FSC - Bra för skog och människor

Forest Stewardship Council® är en ideell organisation som främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 180 miljoner hektar skogsmark i över 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad