Svenska FSC

FSC® en framgångssaga i Finland

Nyhet   •   Nov 15, 2016 10:08 CET

Från att vara ett mono-certifierat land har den nya lagstiftningen från 2014 öppnat upp möjligheten för markägare att certifiera sig enligt FSC:s regelverk. Det har blivit en succé och den FSC-certifierade arealen har ökat från 0 hektar 2010 till ca 1.6 miljoner hektar 2016.

2011 började den första nationella FSC-standaren att gälla i Finland. Arbetet med att ta fram standarden tog ungefär nio år och föranleddes med en rad förhandlingar mellan olika intressenter. Först ut att certifiera sig var företaget UPM (United Paper Mills), och inte långt därefter följde Metsä Group och Stora Enso. Idag är ca 8 % av den produktiva skogen i Finland certifierad enligt FSC.

Med etablerandet av FSC i Finland skapades en plattform för FSC:s medlemmar – skogsindustriföretag, miljöorganisationen och organisationer som representerar skogens sociala aspekter – att ha meningsfulla diskussioner om skogsrelaterade frågor och söka ömsesidigt samförstånd även när det handlar om mycket kontroversiella ämnen. Detta är kärnan i FSC – att använda FSC som ett verktyg och plattform för att tillsammans utveckla ett ansvarsfullt skogsbruk.

Marknaden för FSC-certifierad råvara, massa-, pappers- och träprodukter driver efterfrågan på mer FSC-certifierad skog i Finland. Från 2011 och framåt har mängden certifierad skogsmark stadigt ökat liksom antalet företag som söker spårbarhetscertifikat enligt FSC (Chain of Custody). Med största sannolikhet kommer FSC i Finland att fortsätta öka, i synnerhet bland de privata skogsägare som har lett den positiva trenden att öka FSC-certifiering under 2016.

Besök FSC Finlands hemsida för mer information.

FSC® - Bra för skog och människor
Forest Stewardship Council® är en ideell organisation som främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 190 miljoner hektar skog i över 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad. Du hittar mer information om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org