Svenska FSC

FSC® grundkrav i Svanens nya kriterier för träprodukter

Nyhet   •   Feb 19, 2016 11:38 CET

Nordisk miljömärkning - Svanen - har nyligen sett över sina krav för träprodukter. För att producenter ska kunna märka sina produkter som innehåller trä med Svanen ställs krav på ursprung och spårbarhet. FSC är en av de certifieringar som lever upp till de nya kraven.

Grundkraven som ställs på dessa produkter är att 70 procent av allt virke måste vara certifierat. Procentandelen kommer att variera för olika produktgrupper. Återstående träråvara måste vara kontrollerat exempelvis FSC-certifierat Controlled Wood.

Viktigt med spårbarhet
Spårbarheten i produktionskedjan ska dokumenteras med ett giltigt spårbarhetscertifikat exempelvis från FSC, från antingen tillverkaren av de Svanenmärkta produkter eller från leverantören, beroende på produktgruppen. Nordisk Miljömärkning erkänner FSC:s spårbarhetsstandard som tillfredsställande för att certifierat virke uppfyller kraven i EU:s timmerförordning.

Förutom de krav som ställs på skogsbruket, krävs alltid att licenstagaren ska följa gällande lagar och bestämmelser. Detta innebär att licenstagaren inte kan tillverka Svanenmärkta produkter som innehåller virke från olaglig avverkning.

Nordisk miljömärkning har även en lista över trädslag som inte får användas. Listan baseras på kriterier som utesluter hotade arter och trä från områden med stor risk för korruption.

FSC® - Bra för skog och människor
Forest Stewardship Council® är en ideell organisation som främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 180 miljoner hektar skogsmark i över 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad. Du hittar mer information om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org