Svenska FSC

FSC® utmanar EU att erkänna skogscertifieringens roll

Nyhet   •   Maj 12, 2014 10:45 CEST

Vid den årliga konferensen Worlds Forests Summit i Stockholm den 20 mars utmanade FSC den Europeiska kommissionen att se värdet i certifieringens roll för de europeiska skogarna, och dess möjlighet att bidra till att bekämpa den illegala handeln med timmer.

I den inledande paneldebatten ifrågasatte FSC:s talesperson John Hontelez, som arbetar med EU-frågor inom FSC, miljökommissionären Janez Potocnik om avsaknaden av skogscertifiering i EU:s skogsstrategi, trots att två tredjedelar av de produktiva skogarna inom EU är certifierade. Han föreslog också att kommissionen, i sin första översyn av EU:s Timmerförordning, bör överväga att acceptera de frivilliga certifieringssystemen för skog som har hög trovärdighet, som bevis på legalitet.

FSC - Forest Stewardship Council® - är en ideell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 180 miljoner hektar skogsmark i över 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad.

Du hittar mer information om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org