Svenska FSC

FSC växer på marknaden

Nyhet   •   Maj 09, 2016 11:40 CEST

Forest Stewardship Council har som mål att fördubbla andelen produkter och utgöra 20 % av den globala skogsbaserade handeln till 2020. Trenden är att FSC ökar varje år och nyligen nådde FSC 30 000 spårbarhetscertifikat. Samtidigt finns det svårigheter att nå ut till olika branscher.

Under Svenska FSC:s årsmöte var fokus på hur vi ska nå målet 20 % till 2020. För att få input bjöd vi in olika talare från marknadssidan, talarna kom från IKEA, Åhléns och SCA Timber.

Åhléns satsar på hållbara erbjudanden och har hållbarhetsambassadörer på varje varuhus. Anita Falkenek, hållbarhetschef på Åhléns berättade om deras arbete med FSC och hur FSC är en del av deras egen märkning Bra val. Åhléns vill att FSC ska bli starkare och mer aktiva, och efterlyser enklare varumärkesregler för att kunna marknadsföra FSC.

Ett av målen i IKEA:s nya strategi People & Planet Positive är att 100 % av deras trä- och pappersprodukter komma från mer hållbara källor, d.v.s. FSC-certifierad eller återvunnet material till 2020. Mikhail Tarasov, Global Forestry Manager vid IKEA Group berättade om hur de arbetar mot det interna målet, bland annat genom att arbeta med olika skogsprojekt för att bidra till utvecklingen av ansvarsfullt skogsbruk och för att uppnå sitt 100-procentsmål.

Samtidigt som Markus Henningson, VD SCA Timber Supply Skandinavien beskrev problematiken hur byggbranschen har svårt att nå ut till handlare och konsumenter. Även Henningson efterlyser mer tydliga regler för spårbarhet och märkning, och vill att FSC ska fokusera mer på marknaden och kommunikation.

Kännedomen om FSC i Sverige inte är så hög, men samtidigt ökar den årligen. Det är också ett av målen i den globala strategin, att fler ska känna till FSC, och nå nya marknader. Byggbranschen är viktigt för FSC och vi vill bli bättre på att nå den, säger Lina Bergström verksamhetschef vid Svenska FSC.

FSC:s globala strategi

Strategin innebär ett åtagande att förbättra FSC:s certifieringssystem för att på nya sätt uppfylla vårt uppdrag – att arbeta för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Strategin fokuserar på att öka FSC-certifiering i tropiska länder, och att ge en röst åt dem som drabbas hårdast av misskötta skogar - urfolken, arbetare, samhällen, kvinnor och småskaliga producenter - parallellt med att uppfylla behoven hos våra nuvarande certifikatsinnehavare.

FSC® - Bra för skog och människor

Forest Stewardship Council® är en global medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Vi utvecklar regler för att höja nivån på ansvarstagandet inom skogsbruket, för att tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter. Läs mer om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org