Ytterman Projekt

Fyra nya engagerade medarbetare.

Nyhet   •   Mar 20, 2018 08:00 CET

Det går bra nu. Senaste året har vi fortsatt att växa med nya uppdrag och vårt team har förstärkts med fyra kompetenta medarbetare. Wen, Sara, Sandra och Therese bidrar alla till att utveckla och bredda vårt erbjudande.

Wen Lu har sedan en tid arbetat hos oss som miljösamordnare med särskilt ansvar för att alla lag- och miljökrav följs i byggprocesserna. Hon har en master inom hållbar stadsplanering och har tidigare arbetat som miljöcontroller.

Sara Ljungdahl är vår nya upphandlare. Det innebär att hon upprättar, förhandlar och förvaltar avtal, bland annat genom att formulera krav- och utvärderingsmodeller. Sara är utbildad offentlig upphandlare och kommer närmast från en liknande tjänst på Ecenea.

Sandra Bouveng är ny projektledare på Ytterman. Hon har tidigare varit arbetsledare, administratör och koordinator. Inledningsvis kommer hon framför allt att arbeta med ekonomi och rapportering.

Therese Wersch har tillträtt en tjänst som företagets nya ekonomichef. Hon kommer att ansvara för löpande bokföring, fakturering, löner och kommer dessutom att ingå i företagets ledningsgrupp. Therese var tidigare redovisningsansvarig på Wise Group.

Ytterman har funnits i Stockholm sedan 2005 och i Uppsala sedan 2018. Under året planerar Ytterman att anställa ytterligare tre projektledare i Stockholm och två i Uppsala.