B3IT Healthcare AB

Fyrfaldig förväntan

Nyhet   •   Feb 20, 2014 10:24 CET

Våren 2014 har vi fyra nyckelpersoner som är nya på jobbet – VD Johan Assarsson på Inera, GD Torsten Håkansta på E-hälsomyndigheten, enhetschef Helena Nilsson på Enheten för informationsstruktur och e-hälsa på Socialstyrelsen och Lennart Jonasson med ansvar för kommunal e-hälsa på SKL. Och förväntningarna på underverk är stora på alla fyra!

Johan Assarsson har ett tydligt uppdrag att få ekonomin i balans på Inera. Det har bland annat inneburit neddragningar i personal och beslut om mindre aktivitet på olika mötesplatser. Samtidigt har man ett stort – och kritiskt – förvaltningsansvar för gemensamma system som direkt påverkar vården. Dessutom måste flera av dessa upphandlas på nytt – helst igår... Är detta rätt läge att ge vd i uppdrag att hålla igen?

Därtill är Johans uppdrag i dagsläget tidsbegränsat. För trovärdighetens skull behöver det bli tydligt vad som händer sen. Förlängs uppdraget eller kommer man att hitta någon annan med samma tyngd? 

Torsten Håkansta intervjuas i detta nummer och förväntningarna på honom och nya E-hälsomyndigheten är enorma. Allt som inte fixats hittills ska äntligen tas om hand!

Torsten kommer in i en ny värld med begränsad erfarenhet av själva området men med nya ögon. Myndigheten funderar på att beskriva sig som en "proaktiv partner inom e-hälsa". Låter det som en traditionell myndighet? Vågar vi hoppas och tro att det kan bli så?

Jag tror att det är vad som behövs: Någon som med myndighetens kraft kan stödja det fortsatta arbetet men samtidigt agera som en partner till andra myndigheter, kommuner, landsting och leverantörer.  

Helena Nilsson har fått en ny konstellation av välkända områden att hantera; nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. En påtaglig frustration ute i verkligheten har varit avsaknaden av förvaltning och praktiskt stöd i införandet. Helena har ju dessutom själv suttit på den frustrerade sidan i sitt förra uppdrag på Cehis.

Men frustrationen är delvis grundlös. Det har gjorts massor för att etablera en förvaltning och det finns skäl att se optimistiskt på utvecklingen framöver. Men uppdraget att praktiskt stödja implementering, ska det ligga på Socialstyrelsen? Och vem ska stödjas – landsting, kommun, leverantörer?

Lennart Jonasson har tagit över arbetet med att få in kommunerna på ehälsobanan, fullt ut. För 2014 finns fortfarande en del centralt stöd men sen måste man hitta nya samarbetsformer.

Hur ska 290 kommuner kunna fatta gemensamma beslut, upphandla gemensamma lösningar och få till gemensam finansiering? Det gäller att tänka nytt och få med sig alla. Lennart har hittills lyckats bra, mycket tack vare sin egen långa erfarenhet som kommunledare. Men hur lång tid tar det att få med sig tillräckligt många? I rätt riktning? Även Lennarts uppdrag är tidsbegränsat och en efterträdare måste hittas. Någon som vågar tala klarspråk med direktörer och politiker.

Personligen tycker jag att vi har fått fyra nyckelpersoner som har fått chansen att föra det nationella arbetet framåt med ny kraft. Det finns onekligen en unik möjlighet just nu att tänka om och kanske rent av ifrågasätta någon gammal sanning. Jag hoppas att dessa fyra gör det, och att deras uppdragsgivare ger dem det spelutrymme som krävs. Så att e-hälsan får möjlighet att utvecklas snabbare än vad våra befintliga institutioner gör.

Vill vi vara med och styra och påverka eller vill vi bara svepas med? Känn förväntanstrycket Johan, Torsten, Helena och Lennart! Vi vann herrstafetten i OS. Vi vann damstafetten. Kanske är det dags att vinna mixstafetten i e-hälsa?

RAGNAR LINDBLAD, vd

ragnar.lindblad@b3it.se