Stockholms Skrivbyrå AB

Gå inte i språkfällorna

Nyhet   •   Aug 28, 2012 10:55 CEST

Vissa ord och uttryck är kluriga och särskilt svåra att hålla isär. Här kommer några exempel på sådana:

• både – och, såväl – som
Både ska följas av och, såväl av som.

• bör – ska (skall)
Tänk på nyansskillnaden. Bör är ett förslag, ska är ett krav.

• chans – risk
Chans uttrycker något positivt, risk något negativt. Vill du ge en neutral upplysning, välj hellre Det är möjligt att ...

• de – dem
Skilj på de (subjektsform) och dem (objektsform). Om du är osäker kan du pröva att byta ut de/dem mot vi/oss

• senaste – sista
Orden senaste och sista har olika betydelser. Högskolans senaste årsberättelse behöver inte vara den sista!

• tack vare – på grund av
Skilj på tack vare och på grund av; tack vare används endast om något fördelaktigt, på grund av är neutralt.

• bildligt
Det heter bildligt, inte bildlikt. Man talar i en bild, en metafor, inte likt en bild.

• dels – dels
Det ska inte vara något ”och” före det andra dels.

• hårdragen
Att hårdra ett yttrande, ett uttalande eller en tolkning betyder att pressa det bortom rimliga gränser. Stavas alltså inte hårddra.

• jämt – jämnt
Jämt och jämnt förväxlas ofta, där jämt har betydelsen ”alltid”.

• omständlig
Det heter omständlig (någon som är långrandig, som fördjupar sig i detaljer), inte omständig. Inte heller öppenhjärtlig utan öppenhjärtig.

---

* Exemplen är lånade från Mälardalens Högskola, Informationssektionen.

 
_____________________


Stockholms Skrivbyrå är en frilansbyrå specialiserad på innehåll och text. Vi har drygt 100 frilansande skribenter med olika inriktning. Söker du en copywriter, journalist, webbskribent, pr-konsult, storyteller, manusförfattare eller någon annan typ av skrivande strateg, hjälper vi dig att hitta rätt.

http://www.stockholmsskrivbyra.se