Sportfiskarna

Gäddfabrikerna levererar

Nyhet   •   Dec 20, 2013 15:27 CET


Linnéuniversitetet har följt upp effekterna av den allra första ”gäddfabriken” som restaurerades 2008. Studien visade att gäddbestånden ökat kraftigt!

Originalet till de gäddvåtmarker som restaureras i ökande takt längs ostkusten ligger vid Oknebäck och Kronobäck i Mönsterås kommun. I ett forskningsprojekt som drevs av bland annat Kustfiskelaboratoriet och Linnéuniversitet skapades här den första gäddfabriken.

- De förbluffande goda resultaten i Okne- och Kronobäck gjorde att Sportfiskarna startade upp Rovfiskprojektet som nu jobbar med att anlägga gäddfabriker längs hela ostkusten, berättar Joel Norlin från Sportfiskarna.

Redan från början var planen att fiskevårdsåtgärden skulle följas upp igen efter fem år, för att se hur lekbeståndet utvecklats. Den uppföljningen gjordes i våras och nu har forskare från Linnéuniversitetethar sammanställt provfiskena i en rapport.

- Årets uppföljning av gäddfabriken vid Kronobäck visar att restaureringen varit framgångsrik. Sedan 2008 har lekpopulationen ökat med ungefär 120 %, från ca 1400 till ca 3100 individer, säger Jonas Nilsson från Linnéuniversitetet.

De effekter man såg tidigt i projektet var att antalet gäddyngel ökade mycket kraftigt, från 3 000 före fiskevårdsåtgärden till över 65 000 året efter. Produktionen av gäddyngel verkar därefter ha ökat ännu mer.

- Antalet utvandrande gäddyngel nådde nya rekordsiffror under 2013, med över 285 000 individer, säger Jonas Nilsson.

Har sportfisket också blivit bättre i närområdet?
- Mycket tyder på det även om det inte finns några siffror som visar hur mycket bättre fisket blivit. Jag har själv haft väldigt bra fiske och lokala sportfiskare rapporterar om goda fångster, säger Olof Engstedt, projektledare inom Rovfiskprojektet och stationerad i Kalmar.