Sveriges Kommuner och Landsting

Gärna utredning om e-röstning

Nyhet   •   Jun 24, 2013 11:13 CEST

SKL ställer sig bakom flera av förslagen i Vallagskommitténs slutbetänkande. Bland annat att en utredning får se över möjligheterna att rösta via internet genom e-röstning.

SKL:s styrelse har yttrat sig över Vallagskommitténs slutbetänkande "E-röstning och andra valfrågor" (SOU 2013:24).

Hämta högupplöst bild på Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
– Vi är positiva till att en utredning får se över möjligheterna för att införa ett e-röstningssystem via internet. Men vi vill att den är teknikneutral och utreder både e-röstning via internet och e-röstning i val- och röstningslokaler. Vi vill också understryka att det är viktigt att kommunrepresentanter är med i utredningen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL förordar också kommitténs förslag att valnämnder och röstmottagare ska genomgå en utbildning inför varje val samt att minst två röstmottagare ska närvara vid röstning.

– Det är viktigt både ur ett säkerhets- och förtroendeperspektiv, säger Anders Knape.

Kommittén föreslår att lokaler där röstning ska ske ska vara neutrala och inte ha anknytning till politisk eller religiös sammanslutning eller till ett visst företag.

– Vi anser att lokaler för röstning i möjligaste mån ska vara neutrala men det är redan idag svårt att hitta anpassade och tillgängliga lokaler i centrala lägen. Det bör därför inte skrivas in i vallagen, säger Anders Knape.

Miljöpartiet lämnade särskilt yttrande.

Hämta hela yttrandet: "E-röstning och andra valfrågor" (pdf-dokument, nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med demokratifrågor

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt

För mer information:
Lotta Liedberg, handläggare
Avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 76 66
070-319 76 66
lotta.liedberg@skl.se

Björn Kullander, handläggare
Avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 78 27
070-692 45 18
bjorn.kullander@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l