Gar-Bo AB

Gar-Bo delar kunskap om småhusbyggande på Facebook

Nyhet   •   Feb 04, 2014 13:14 CET

Under en vecka på Gar-Bo ställs det många frågor som rör byggande och byggfel till våra underwriters och skadehandläggare. Många av frågorna är återkommande och svaren är kanske inte alltid så lätta att hitta, eller så är det svårt att få ett oberoende svar.

Genom delad kunskap vill vi underlätta för alla som är nyfikna på att bygga hus. Vi vill att alla ska känna sig trygga både under och efter byggperioden. Som ett led i att öka kunskapen och tryggheten inför och under byggandet av småhus, kommer vi under rubriken ”veckans fråga” att på Facebook svara på frågor som vi får ofta. Läs veckans fråga här nedan och häng sedan med oss på Facebook för fler spännande frågor och svar under veckorna som kommer!    

Veckans fråga: Varför ska man skriva ett entreprenadavtal?

Syftet med ett skriftligt avtal är att parterna skriver ned vad de kommit överens om. Ofta flyter det mesta på så som det ska med bygget, men det finns gånger när parterna inte kommer överens och kan bli osams. Det är vid sådana tillfällen som ett skriftligt avtal blir av största betydelse. Muntliga avtal gäller, men det kan bli svårt att bevisa vad som är överenskommet. Vid småhusentreprenad gäller det som konsumeten påstår har avtalats om, om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. Bevisbördan ligger alltså på entreprenören, så både konsumenten och entreprenören har lika stort intresse av att det man kommit överens om finns skriftligt dokumenterat.

Avtalsförhållandet mellan dig som konsument och entreprenören regleras i Konsumentköplagen av specifika bestämmelser för småhusentreprenader (51-61§ Konsumenttjänstelagen). Som förtydligande och komplement till lagen har ABS 09 arbetats fram av byggmarknadens parter. I ABS 09 finns regler för bland annat uppdraget, ändringar och tilläggsarbeten, fel, dröjsmål och betalplan. Som komplement finns ett kontraktsformulär som vi rekommenderar att du använder. I kontraktsformuläret fyller du och din avtalspart i vad som ska gälla just för ditt husbygge.