MEC Sverige

Gasa eller bromsa sig ur lågkonjunkturen?

Nyhet   •   Dec 11, 2012 12:17 CET

Ohals Gustav Wiberg ger sin bild av den rådande konjunkturen utifrån ett annonseringsperspektiv, och ställer sig frågan: Skall man gasa eller bromsa? Och vad hände om man tvärnitar?

Vi går en spännande tid till mötes på många olika sätt. Många annonsörer är nu inne i strategi- och medieårsförhanlingar. Samtidigt har vi sedan en tid befunnit oss in i en lågkonjunktur. Senaste rapporten från Konjunkturinstitutet (KI) tyder på att vi ännu inte har nått botten.

Vilken mediestrategi är bäst nu – Gasa eller bromsa?

Svaret är enkelt: gasa! Men det gäller att satsa sina pengar på rätt aktiviteter. Det är precis som i trav: när snön har lagt sig på banorna gäller det att satsa på hästar som är vana ett springa på det hala underlaget. På samma sätt är det inom marknadsföring - identifiera kommunikationskanalerna med hög ROI, satsa hela vägen ut och öka avståndet till konkurrenterna.

Konjunkturen påverkar annonsörer olika och från våra senaste studier har vi sett att det är kunder med kapitalvaror så som drabbats hårdast. I dessa fall har försäljningstappen legat mellan 6-8 % under första delen 2012. 

Utmaningen för många annonsörer är att identifiera vad som är konjunkturpåverkan och vad som är annonseringspåverkan. Ofta blir marknadsavdelningarna på företagen felaktigt kritiserade: försäljningstappet härleds till kommunikationen istället för till den verkliga boven: konjunkturen. Annonsörer som har ekonometri har därför lättare att försvara sin kommunikations- och mediebudget i rådande tider. Vissa annonsörer, som inte ännua arbetar med ekonometri, ställer sig säkert frågan:

Vad händer om vi gör det motsatta: slutar annonsera?

Att helt sluta annonsera kan bli kostsamt. Inom Ohal har vi tidigare haft möjligheten att analysera en kund som valde att helt strypa all annonsering under ett år. På kort sikt behöll företaget försäljning i linje med basförsäljningen, men efter några månader började även basförsäljningen avta och det krävdes dubbel annonseringsbudget för att nå tillbaka till tidigare försäljningsnivåer.

För mer information, Vänligen kontakta:

gustav.wiberg@ohal-group.com