Sportfiskarna

Ge fan i våra vatten river damm i Sävaån

Nyhet   •   Mar 12, 2015 13:02 CET

Nu blir det betydligt större lekområden för asp i uppländska Sävaån då Sportfiskarna ska riva ut delar av en gammal kvarndamm och skapa fria vandringsvägar.

Under Sportfiskemässan 2014 samlade Sportfiskarna in pengar på temat ”Hjälp oss riva dammarna”. De insamlade medlen kom främst från alla intäkterna från Gefan-produkter, samt till viss del från en insamling via Sportfiskarnas webbsida. Syftet var att finansiera åtgärdandet av ett vandringshinder i Mälardalsregionen.

– Nu finns tillräckligt mycket medel för en dammrivning då även miljöfonden Bra miljöval gått in med resterande del av finansieringen. Sportfiskarna har alla tillstånd klara för att riva ett vandringshinder vid Viks kvarn i Sävaån  i Uppsala län. Åtgärden kommer att gynna bland annat den rödlistade fisken asp som leker i ån under våren, berättar Linda Svensson, projektledare på Sportfiskarna Region Mälardalen.

Om åtgärden:
Sävaån mynnar i Lårstaviken i Mälaren och är ett viktigt vattendrag för bland annat asp. Totalt fiskeförbud gäller i ån under aspens lektid från 1 april fram till 31 maj. Sävaån har flera vandringshinder varav Viks kvarn är det som är närmast mynningen.
Huvuddelen av vattnet i ån rinner idag över en dammvall vid Viks kvarn vilket gör det omöjligt för fisken att passera. Vid sidan om finns en torrfåra som är betydlig lättare att åtgärda och göra framkomlig för fisk. Ett betongdämme behöver rivas ut och stenar läggas om. Projektet kommer att genomföras under lågvattenmånaderna juni/juli månad. Vattnet kommer efter åtgärden att byta åfåra och fiskarna kan simma förbi dammen och använda de cirka 1200 m² fina lekområden som finns uppströms denna damm!

Märkning av asp för uppföljning:
Under kommande lekperiod kommer asp att infångas nedströms vandringshindret och märkas med så kallade PIT tag-sändare för att man sedan 2016 ska kunna registrera om de då simmar förbi den gamla kvarnen och leker uppströms. Vid en tidigare liknande åtgärd kunde man konstateras att asparna vandrade förbi och lekte uppströms en riven damm redan första året efter åtgärden.

Mer info: Linda Svensson, 08-410 80 681, linda.svensson@sportfiskarna.se