Avanti System AB

Geoenergi - idag och i morgon

Nyhet   •   Okt 01, 2012 11:11 CEST

Konferensens fokus låg givetvis på geoenergi- anläggningar som numera blir allt större och därmed ställer allt högre krav på både komponenter, arbetet, dokumentation och uppföljning. Budskapen från föredragshållarna var klara – det krävs både mer detaljerad styrning av geoenergiprojektens alla faser och det krävs mer forskning inom områden där vi idag har svårt att verifiera resultaten av genomförda åtgärder.

Geoenergianläggningar, både för värme och kyla, ökar ständigt i antal. Den kraftiga tillväxten på villamarknaden är ett minne blott. Nu har turen kommit till de större anläggningarna – energilagren – där man utvinner både värme och kyla. Men när marknadsandelarna stiger ökar även konkurrensen från främst fjärrvärmeaktörer som ibland går över anständighetsgränsen och tar till ovederhäftig skrämselpropaganda. Om de nu inte, helt enkelt, dumpar sina priser för att behålla kunderna.

Borrentreprenörerna lever dock inte av energibrunnar allena. Konferensen bjöd därför även på andra inslag; en svensk uppfinnare presenterade en helt ny teknik för vattenavsaltning/rening, en ung tränare pratade om vikten av att ha rätt folk på rätt plats för att bygga ett vinnande lag. Det krävs ju, trots allt, inte bara de rätta prylarna för att bygga bra geoenergianläggningar – det behövs inte minst bra och kunniga entreprenörer som strävar mot samma mål.

Vid dimensionering av enkla bergvärmeanläggningar är behovet av noggrann undersökning av de geologiska förhållandena på borrplatsen i stort obefintligt. Här räcker borrarens kännedom om området och bedömning av borrkaxet ganska långt. För anläggningar med många borrhål, särskilt s k energilager, är kunskaper om områdets termiska egenskaper av största betydelse. Med hjälp av ett termiskt responstest kan man bl a optimera antalet borrhål och lagrets utformning.
Professor Göran Hellström hör till pionjärerna och är en av Sveriges mest framstående forskare inom geoenergiområdet.

För  utförligare information vänligen besök www.avantisystem.se.