ULI Geoforum

GEOINFO 2012 presenterar geografisk IT som en välfärdsteknologi

Nyhet   •   Jul 16, 2012 07:31 CEST

ULI Geoforum arrangerar GEOINFO 2012 – en mötesplats inom området geografisk IT – den 2-3 oktober på SLU i Uppsala. På denna konferens finns stora möjligheter till erfarenhetsutbyte inom geografisk IT genom workshoppar, presentationer, diskussioner och mingel i utställningen.

Välfärdsteknologi, framtid och forskning
Övergripande teman för årets konferens är välfärdsteknologi och framtid.

Inom tema välfärdsteknologi kommer det att presenteras exempel där geografisk IT skapar nytta i samhället och bidrar till en ökad välfärd. Underteman är miljö, demokrati och hälsa.

– Vi har valt att ha välfärdsteknologi som ett tema på konferensen för att lyfta fram vikten av geografisk information och geografisk IT i samhället. Tekniken kan bidra till en ökad välfärd t ex genom att effektivisera inom vård och hälsa, möjliggöra ökat medborgarinflytande och förbättra arbetet med klimat- och miljöfrågor, säger Jan Zakariasson, ordförande i ULI Geoforum.

I framtidstemat kommer trender och utmaningar inom området att behandlas. Det finns också många presentationer om forskning där geografisk IT används.

På årets GEOINFO finns dessutom ett helt spår som riktar sig särskilt till GIS-samordnare/-ingenjörer.

Huvudtalare från Kairos Future
Huvudtalare på konferensen är framtidsstrategen Mats Olsson från Kairos Future – det internationella trend- och omvärldsanalysföretaget som visar på de stora sammanhangen. Han kommer att hålla presentationen "Den framtida hälsan med e".

Programmet
är välfyllt redan nu men några extra delar kommer att tillkomma under sommaren.

GEOINFO 2012 sponsras av Sweco.

Carmenta
och Adtollo är två av företagen som har monterplats i utställningen där produkter och tjänster inom området geografisk IT presenteras.