Gigant AB

Gigant skapar säkra lyft hos Atlas Copco med tjänsten Gigant Inspector

Nyhet   •   Mar 11, 2015 10:40 CET

Tillsammans med Gigant startade Atlas Copco upp ett pilotprojekt för en digital hantering av lyftredskap. Systemet heter Gigant Inspector och har resulterat i ökad säkerhet, högre effektivitet och mindre materialkostnader.

  • –Här byggs mellan 500-600 maskiner om året. Komponenterna är både tunga och stora så självklart har säkra men också effektiva lyft hög prioritet, berättar Tove Hedengren som tillsammans med Gigant varit med och tagit fram RFID-lösningen hos Atlas Copco.

Gigant Inspector är ett system där varje rundsling märks med RFID-tag. Denna kan enkelt läsas av i en dator där testresultat, senaste kontroll och tillhörighet med mera dokumenteras och förs in i en databas på nätet.

  • –Vi ser på en gång att varje station har rätt antal sling, i rätt varianter och när de senast kontrollerades. Det skapar effektivitet, säger Tove Hedengren.

Hos Atlas Copco finns ett ledord som säger ”Safety first” och detta är något som lever i hela organisationen. Förut var man tvungen att kassera även fungerande rundsling om de hade en trasig lapp (denna typ av felorsak stod för över 50 % av alla kassationer). Med Gigant Inspector undviks detta eftersom all info även finns i databasen.

  • –Dessutom har vi kunnat dra ner på antal rundsling ute i produktion eftersom vi nu ser exakt hur många som behövs. När vi började projektet hade vi 221 idag behövs bara 138 stycken, menar Tove Hedengren.

En annan fördel är att Atlas Copco nu kan se vid vilka stationer som förbrukningen av rundsling är störst. På så vis kan de utreda orsaken – och komma med lösningar.

  • –Det här är ett pilotprojekt men vi ser redan resultaten. Jobbet flyter på effektivare och framförallt säkrare ute i produktionen, avslutar Tove Hedengren.