Standard Life Investments

Global Perspective från Standard Life Investments om det ökande antalet transaktioner

Nyhet   •   Maj 13, 2014 10:15 CEST

Andrew Milligan, Head of Global Strategy, Standard Life Investments


Enligt Standard Life Investments senaste Global Perspective spås en ökning av antalet fusioner och förvärv fram till 2015. Drivkrafterna är främst ett stärkt förtroende hos företagen med anledning av den globala ekonomins återhämtning, i synnerhet i Europa, samt en fortsatt prispress till följd av låg nominell BNP-tillväxt.

Standard Life Investments Head of Global Strategy, Andrew Milligan, gör bedömningen att en ökning av antalet transaktioner i USA kommer att följas av ett ökat antal fusioner och förvärv i Europa, Asien och på tillväxtmarknader. Transaktioner är att vänta inom media-, bil- och byggindustrin men blir sannolikt vanligare även på finans-, fastighets-, programvaru- och telekommarknaden.

-  De senaste månaderna har det pågått en omfattande debatt om huruvida företag kommer att börja investera och omsätta likvida medel. Allt eftersom företagens förtroende förbättras och det blir enklare att skaffa finansiering, gör vi bedömningen att ökningen av fusioner och förvärv kommer att fortsätta. Det kan vara ett sätt för företag att stärka sina marknadsandelar, i en sektor där antingen prispress eller krav om lagstiftning är högt, eller för att skaffa sig fördelar i en snabbt växande bransch eller marknad, säger Andrew Milligan.

Läs hela Global Perspective här._________________________________________________________________________________

Standard Life Investments är en global fondförvaltare med drygt fem miljoner kunder och över 154,9 miljarder pund i förvaltat kapital*

Huvudkontoret är baserat i Edinburgh, men bolaget har även ett flertal kontor över hela världen som till exempel i Boston, Dublin, London, Montreal, Hongkong och Sydney. Standard Life Investments har även representationskontor i Beijing och Seoul och ett joint venture i Indien. 

*(per den 31/12-2011)