SIS, Swedish Standards Institute

Global standard ska ge mer kvalitetssäker outsourcing

Nyhet   •   Sep 22, 2010 16:12 CEST

Idag är outsourcing en realitet för företag och organisationer i alla storlekar och branscher. Väl genomtänkta avtal är mycket viktigt både för de som offererar och genomför tjänster och för de som köper dem. Nu startar ett nytt arbete inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO med att ta fram en standard för outsourcing. Standarden ska bidra till att skapa mer realistiska förväntningar genom att beställarna blir mer tydliga i sina upphandlingar och leverantörerna mer tydliga med vad de kan leverera.

Bodil Möller är projektledare på SIS, som organiserar de svenska intressenterna:
– Ofta uppstår missförstånd under processens gång vilket kan leda till att den levererade tjänsten inte motsvarar förväntningarna. När alla involverade talar samma språk kan missuppfattningar undvikas och då ökar också förtroende mellan alla parter.

Det föreslås att standarden ska innehålla övergripande principer och procedurer för outsourcing under hela tjänstens ”livscykel” samt en gemensam terminologi för området.

– Den ska fungera som en vägledning både för de som offererar och genomför och för de som köper tjänsterna. Även tredje part i en outsourcing, som juridiska rådgivare, kan dra nytta av en standard, säger Bodil Möller.

Med outsourcing menas att ett privat företag eller en offentlig organisation köper externa tjänster inom områden utanför den egna kärnverksamheten. Det kan till exempel handla om fakturering, HR-tjänster, it och kundkontaktcenter.
  
I dag finns ingen gemensam vägledning eller vokabulär för outsourcing av tjänster. Standarden ska kunna användas av alla typer av organisationer som är involverade i outsourcing-verksamhet, såväl privat som offentlig. Beställare, leverantörer och branschexperter bjuds in till arbetet med den nya standarden.

– Vi välkomnar alla som vill vara med och påverka standarden, genom att gå med i vår svenska kommitté. Vi räknar med att starta arbetet i november, säger Bodil Möller.