SIS, Swedish Standards Institute

Globala standarder ett lyft för biobränslen

Nyhet   •   Feb 28, 2011 08:30 CET

Sverige och SIS leder arbetet med ISO-standarder för fasta biobränslen. De första blir klara under nästa år. Det ger utvecklingsländer bättre möjligheter till produktion och ökad export, enligt Jonas Wilde på Vattenfall.
 
Fasta biobränslen omfattar en rad produkter: från halm och träflis till träpellets och briketter.

– Grovt definierat handlar det om allt mellan julgranar och massaved. I fasta biobränslen ingår i princip all den växtlighet som går att förbränna, säger Jonas Wilde, ordförande i både det globala ISO-projektet och det europeiska CEN-projektet för fasta biobränslen.

Det är Sverige som har varit ledande i hela det internationella standardiseringsarbetet på området. Följden har blivit att SIS ansvarar för både CEN-sekretariatet och ISO-sekretariatet för fasta biobränslen.

Användningen av fasta biobränslen ökar runt om i världen och behovet av standarder är stort. Jonas Wilde påpekar att det är just bristen på enhetliga definitioner inom detta breda produkt- och användningsområde som har drivit på utvecklingen. Standardiseringen berör därför terminologi, kvalitetssäkring, klassificering, provtagning och testmetoder.

Målgrupperna är bland annat tillverkare och användare av bränslen, analyslaboratorier, myndigheter, utrustningstillverkare och transportörer.

– Det behövs globala riktlinjer kring allt från begrepp till bränslekvalitet. Värdekedjan är lång – här ingår både lokal handel från mindre skogsägare till mer storskaliga odlingar av bränslen och olika former av förädling, import och export.

I dagsläget är träflis den främsta handelsvaran, säger Jonas Wilde, som i sitt arbete som ansvarig för ”sourcing biomass” på Vattenfall är en av de aktörer som arbetar med handel av biobränslen.

I branschen finns det ett stort intresse för att hitta vägar som kan underlätta den internationella handeln, förklarar Jonas Wilde. Han påpekar att en av de stora fördelarna med ISO-standarder blir att många länder i tredje världen får betydligt bättre möjligheter att både etablera en hållbar produktion av fasta biobränslen och att öka sin export.

– Det är ett av de stora syftena med ISO-standarderna. Här finns en stor potential för många av utvecklingsländerna.

För mer information:
Lars Sjöberg, projektledare på SIS, 08-555 520 76, lars.sjoberg@sis.se