RISE Research Institutes of Sweden AB

God hälsa via utvinning av svenska växter

Nyhet   •   Nov 08, 2016 11:23 CET

I den svenska naturen produceras årligen stora mängder resurser som inte tas tillvara på ett effektivt sätt. Ett nytt forskningsprojekt ska försöka att ändra på det.

– Målsättningen med detta arbete är att utveckla en innovativ och hållbar process för utvinning av substanser som sedan kan användas i till exempel livsmedel, hälsokost, kosmetika och hygienprodukter, säger SPs Tim Nielsen.

Många växter i den svenska floran innehåller olika högvärdiga komponenter, exempelvis aromämnen och bioaktiva ämnen med dokumenterade hälsoeffekter. För att nå målet behöver en rad frågor besvaras. Val av lämpliga råvaror som har potential att förädlas och som kan skördas i tillräcklig mängd på ett ekonomiskt och effektivt sätt, karakterisering, identifiering och kvantifiering av intressanta målkomponenter, utveckling av metoder för utvinning, upparbetning och stabilisering av extrakt för användning i kommersiella applikationer, utvärdering av extraktens funktioner i olika tillämpningar samt identifiering av de regelverk som behöver beaktas i sammanhanget.

Ett konsortium med stark förankring i industrin och med representanter längs hela produktens värdekedja etableras under initieringsprojektet. Det görs en sammanställning av potentiella råvaror och av tillgängliga extraktionsmetoder som kan komma att användas vid utvinningen av de värdefulla substanserna. Slutligen utarbetas och formuleras en projektplan för det fortsatta samverkansprojektet.

– I steg 2 utvecklas sedan metoderna för att tillverka högvärdiga extrakt med det slutgiltiga målet att etablera en industri som förser en global marknad med nya produkter i form av formuleringar som kan användas av livsmedelsproducenter, hälsokostföretag, samt hygien- och kosmetikabranschen, säger Tim Nielsen.

Kontakt:
Tim Nielsen, forskare
076-127 26 18
tim.nielsen@sp.se

Fakta:
Projektet pågår från 1 november 2016 till 24 augusti 2017. Andra deltagare i projektet är Chalmers Tekniska Högskola, Essense of Lapland, Kokomi, Lyckeby Culinar, NutraGreen, Orkla Foods och Strukturum i Jokkmokk.