Chalmers Professional Education

Gör dig redo för framtidens produktion

Nyhet   •   Okt 25, 2016 14:55 CEST

Tillverkningsindustri handlar om att producera olika typer av varor. Men marknaden är mer komplex än tidigare med höga volymer, och ständigt nya modeller. Den 8 november är det kursstart för Managing Industrial Operation. Utbildningen genomförs i fyra starka tillverkningsstäder i världen. Målet är att bidra till att stärka svensk industris konkurrenskraft.

– Svenska bolag är synnerligen internationella och globala. Vilket gör att vi mer än andra måste lära oss att hantera flödena av produkter över hela världen. På kursen får deltagarna träffa representanter för världsledande produktion, och på plats se och ta del av detta när det fungerar som allra bäst, säger Mats Magnusson, professor i produktinnovationsteknik vid KTH, och programledare för Managing Industrial Operation.

– Operations (samlingsnamn för industriell verksamhet i producerande företag) i dagens industriella företag är mycket mer komplext och utmanande än tidigare och kräver mer av förståelse för avancerad teknik, för organisationer, försörjningskedjor, också förståelse av de stora trenderna i världen. Sedan handlar det om att lära sig olika aspekter av operations och optimera utifrån dessa, svarar Mats Magnusson på frågan om varför man ska gå Managent Industrial Operations.

– Programmet ger viktiga pusselbitar veta om hur det är att leda internationella och globala operations på ett framgångsrikt sätt.

Mats Magnusson berättar att utbildningen lyfter det som är i pipen för företagen. Som vår tids två megatrender. Fortsatt globalisering tillsammans med digitalisering. Detta ökar möjligheterna för den tillverkande industrin.

– Det gör det också påtagligt att vi inte kan fortsätta bedriva tillverkning som tidigare. Verksamheten är mer uppdelad där kvalificerade företag gör mindre delar av hela produkter. Utmaningen är att leda i förändring mellan olika discipliner och att hantera komplexa delar med leverantörer i hela världen. Sverige är beroende av konkurrenskraftig tillverkningsindustri, med välutbildade ingenjörer och ledare inom produktion, ITK och teknik. De måste klara av allt mer intelligenta och automatiserade tillverkningssystem, och att få dessa att fungera tillsammans.

– För att industrin ska lyckas gäller det att hitta rätt resurser, personer som är duktiga på produktion. Men i Sverige, framförallt i skolan uppmuntras inte ungdomar att satsa på området. Ungdomar tittar åt olika kreativa jobb, men har aldrig varit i en fabrik. Det gör att vi tappar kompetens i ledningen med ingenjörsbakgrund och därmed kunskap i matematik. Vi har inte samma struktur som Tyskland och Schweiz. Där är det viktigt med tillverkningsindustri. I Tyskland har man politiker som förstå detta, säger Mats Magnusson.

Det är också där den tyska regeringen år 2011 lanserade Industrie 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen. Begreppet bygger på visionen av den smarta fabriken där alla delar av produktionskedjan är uppkopplade och utbyter information med varandra.

Chalmers Professional Education har breddat Managing Industrial Operations och öppnar upp för fler på ledningsnivå. Det är nästan omöjligt för en individ, produktionschefen, att behärska allting. I årets kurs satsar man mer på hur man arbetar på tvärs över de vanliga silon inom organisationer.

– Det handlar om hur de som innehar samma befattningsnivå, mellan olika discipliner ska arbeta smartare tillsammans. Målet är att förbättra hela företagets prestanda, inte bara den egna fabriken. Det handlar också om hur förutsättningarna förändras. I programmet lägger vi mycket kraft på att förstå industrie 4.0, och jobbar med scenarier om hur framtidens produktion ter sig jämfört med idag. Syftet för industrie 4.0 är bland annat kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden.

Kursen startar i Göteborg i november, sedan följer två moduler i München (Tyskland), Shanghai (Kina), Nagoya (Japan). ­

– Att det är just dessa städer är ingen slump. Där finns några av de främsta exemplen på tillverkningsindustri, menar Mats Magnusson.

I februari 2017 går resan till München.

– Tyskarna är mer medvetna om tillverkningens betydelse för hela samhället. De ligger före när det gäller digitalisering och med att bygga mer och mer intelligenta tillverkningsdelar. Tyskarna är nummer ett i Europa när det gäller informations och kommunikationsteknologin, IKT. De har också politiker som förstår det här bättre än de här hemma. Där har man inte släpps idén att tillverkning är viktig, säger Mats Magnusson. Det är en av anledningarna till att vi är i München, en av världens främsta platser om man vill lära sig om kvalificerad produktion med företag som BMW och Siemens.

Tre månader senare är det dags för Shanghai och Nagoya i Asien.

– I Shanghai får vi ta del av utvecklingen i Kina – hela världen tillverkningsfabrik. Det finns det en idé om att Kina inte går bra med en BNP på enbart 6 procents tillväxt, det är mindre än de dryga tio procent man hade för ett par år sedan. Men man förstår inte skalan. Som exempel nämner Mats Magnusson en professor i entreprenörskap som medverkade på förra årets program. Kina satsar nu på massentreprenörskap.

– Professorn ska hålla en kurs om massentreprenörskap online för fyra miljoner studenter. Så Kina står inte still. Jämför det med antalet deltagare på våra MOOCs kurser. Att skalan gör skillnad blir man varse på plats i Kina. Där talar man inte om världen största fabrik. De talar om the World R&D Lab. Allt det vi har i vår föreställningsrymd fungerar inte när man är så många gånger fler.

Kursen avslutas i en av Japans största städer, hamnstaden Nagoya.

– Det är den japanska tillverkningsindustrins Mecka, det är kärnan. Det är en väldigt speciell del av Japan. Här finns Toyota och dess underleverantörer. De flesta känner till Toyota Production System (TPS) – de lever och andas lean. Vi kan inte åka till vilket japanskt bolag som helst för att se den främsta tillverkningen. Det är egentligen Toyota och deras närmsta underleverantörer, som är bäst på detta. Svenska industrier är duktiga på tillverkning, men det är fortfarande ett stort steg till Toyotas nivå.

– Detta är viktigt att se och förstå på plats! Vi har många idéer om vad lean är. Att förklara det med föreläsningar fungerar inte. Det är bättre att se hur det funkar i verkligheten när det är som allra bäst, att jobba på att förbättra sig själv och att alltid försöka ha en helhetssyn på verksamheten. Det är anledningen till att vi är i Nagoya. Vi måste acceptera är att tillverkning är globalt och flytta den, dit det finns billig och bra arbetskraft, säger Mats Magnusson.

Sverige har flyttat mycket produktion till Kina. Men där börjar arbetskraften bli dyrare. Så Vietnam står näst på tur. Mats Magnusson tror att på lång sikt, måste tillverkningsindustrin till Afrika, söder om Sahara. Där kommer det att finnas marknad och arbetskraft. Och så har vi då Göteborg. Det är där kursen startar. Mats Magnusson säger att Göteborgsregionen och Västsverige sticker ut bland de nordiska länderna med företag som Volvo, SKF och Ericssons Boråsfabrik. De är bra på operations. Det är ett viktigt globalt tillverkningsområde, så det finns all anledning att vara i Göteborg.

Av: Ann-Christine Nordin